Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Nyhet – 20 januari

Simplicity Likviditet – En stadig bas

Vi har under 2020 befunnit oss i en turbulent värld där den pågående Corona-pandemin resulterat i kvantitativa lättnader, ett fortsatt lågränteläge och politisk turbulens. Blanda detta väl så blir resultatet, vilket vi sett under året, kraftiga kursrusningar men också kursfall. Vi anser att säkerhet och stabilitet är grunden för vettiga beslut. En stadig bas att […]

Läs vidare
Nyhet – 9 december

Ny fond: Simplicity Fastigheter – Var med från start

Simplicity Fastigheter investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fonden startar den 11 december, var med från start! Fonden förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där du som andelsägare får tillgång till ränteförvaltningens fundamentala analys och förvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag. Detta […]

Läs vidare
Lägesrapport – 4 januari

Lägesrapport December

Marknaden Avslutningen av 2020 innebar bland annat för oss på Simplicity en fondstart då vi den 11:e december startade fonden Simplicity Fastigheter. En nordisk fastighetsfond vi är glada att nu lägga till i vårt produktutbud. Läs gärna mer om fonden på vår hemsida där du också kan se en kort videopresentation. På marknaderna blev avslutningen […]

Läs vidare

Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Vi förvaltar fem aktiefonder och fyra räntefonder med ett stort fokus på Norden och Sverige kompletterat med globala investeringar. Målet i vår förvaltning är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar god avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag. Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Vår första fond, aktiefonden Simplicity Norden, lanserades redan år 2002 och vi har under senare år kompletterat aktieförvaltningen med en traditionell Sverigefond, Simplicity Sverige, som investerar i stora till medelstora bolag där samtliga innehav är noterade på Stockholmsbörsen. För investerare som söker välskötta småbolag erbjuder vi Simplicity Småbolag Sverige. Småbolag har historiskt sett avkastat bättre än storbolag, och här fångar vi upp värdeskapandet och avkastningspotentialen bland svenska bolag. Simplicity Småbolag Global bygger på samma filosofi, men har ett globalt investeringsmandat. I Simplicity Fastigheter förvaltas portföljen av vårt ränteteam tillsammans med vårt aktieteam. Ränteförvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i sektorn tillsammans med aktieförvaltarnas mer kvantitativa förhållningssätt skapar en väldigt spännande fastighetsfond.

Via våra fyra räntefonder erbjuds fyra olika risknivåer där samtliga fonder är valutasäkrade i svenska kronor. Korta ränteplaceringar med ett stort inslag av svenska bolag i Simplicity Likviditet, vårt nordiska DNA via Simplicity Företagsobligationer och obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vår senaste fond, Simplicity High Yield, investerar i nordiska företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, vilket innebär en något högre risk men även möjlighet till långsiktig högre avkastning.

Räntefonder

Vi erbjuder fyra räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. Historiskt sett har vi kunnat uppnå en god riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning i samtliga räntefonder. Vårt mål är att skapa långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners genom att fortsätta leverera goda resultat och kontinuitet i förvaltningen.

Aktiefonder

Vi erbjuder fem aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2021
Simplicity Norden A 2021-01-20 715.17 SEK 0.69% 2.11%
Simplicity Norden B 2021-01-20 103.64 SEK 0.69% 2.16%
Simplicity Sverige 2021-01-20 181.23 SEK 0.76% 1.52%
Simplicity Småbolag Sverige A 2021-01-20 189.77 SEK 0.59% 0.31%
Simplicity Småbolag Sverige B 2021-01-20 162.65 SEK 0.59% 0.31%
Simplicity Småbolag Sverige C 2021-01-20 167.46 SEK 0.59% 0.32%
Simplicity Småbolag Global 2021-01-20 106.86 SEK 0.98% 6.42%
Simplicity Fastigheter A 2021-01-20 103.59 SEK 0.20% 0.09%
Simplicity Företagsobligationer A 2021-01-20 128.94 SEK 0.05% 0.39%
Simplicity Företagsobligationer B 2021-01-20 112.6 SEK 0.04% 0.40%
Simplicity Företagsobligationer C 2021-01-20 104.94 SEK 0.05% 0.42%
Simplicity Global Corporate Bond A 2021-01-20 124.94 SEK 0.09% 0.31%
Simplicity Global Corporate Bond B 2021-01-20 104.89 SEK 0.09% 0.32%
Simplicity Global Corporate Bond C 2021-01-20 102 SEK 0.09% 0.35%
Simplicity Likviditet A 2021-01-20 112.53 SEK 0.01% 0.10%
Simplicity Likviditet B 2021-01-20 101.98 SEK 0.01% 0.10%
Simplicity High Yield A 2021-01-20 105.02 SEK 0.08% 0.57%
Simplicity High Yield B 2021-01-20 105.02 SEK 0.08% 0.57%
Simplicity High Yield C 2021-01-20 105.19 SEK 0.08% 0.58%

Investera i våra fonder

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investeringar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Här nedan syns ett urval av de plattformar där våra fonder finns tillgängliga.Copyright Simplicity AB 2017