Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Nyhet – 9 juli

Sommarhälsning från Simplicity.

Gissningsvis kommer 2020 inte gå till historien som ett utav de bättre åren genom tiderna. När vi lägger första halvåret 2020 bakom oss kan vi konstatera följande: Australien brann nästan upp. Kina och USA är på kant med varandra. Kina och Indien likaså. Iran avfyrade missiler mot Irak, och skadade amerikanska soldater på kuppen. Basketstjärnan […]

Läs vidare
Nyhet – 24 juni

Simplicity High Yield – Ny fond med start den 14 augusti

  Den 14 augusti startar vi vår nästa fond – Simplicity High Yield. Fonden kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning. Fonden kommer förvaltas av vårt ordinarie förvaltningsteam bestående av […]

Läs vidare
Lägesrapport – 1 juli

Lägesrapport Juni

Efter några månader med stark utveckling på de finansiella marknaderna ökade volatiliteten under juni på grund av rädsla för en andra våg av virusspridning och oro för nya handelskonflikter mellan USA och Kina samt mellan USA och Europa. IMF, Världsbanken och OECD publicerade nya konjunkturrapporter och prognoser i vilken en dyster bild av den ekonomiska […]

Läs vidare

Sju fonder som täcker marknader i över 40 länder världen över.

Simplicity förvaltar idag fyra aktiefonder och tre räntefonder med ett stort fokus på Norden och Sverige kompletterat med globala investeringar. Målet i vår förvaltning är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar god avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag. Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Vår första fond, aktiefonden Simplicity Norden, lanserades redan år 2002 och vi har under senare år kompletterat aktieförvaltningen med en traditionell Sverigefond, Simplicity Sverige, som investerar i stora till medelstora bolag där samtliga innehav är noterade på Stockholmsbörsen. För investerare som söker välskötta småbolag erbjuder vi Simplicity Småbolag Sverige. Småbolag har historiskt sett avkastat bättre än storbolag, och här fångar vi upp värdeskapandet och avkastningspotentialen bland svenska bolag. Simplicity Småbolag Global bygger på samma filosofi, men har ett globalt investeringsmandat.

Via våra tre prisvinnande räntefonder erbjuds tre olika risknivåer där samtliga fonder är valutasäkrade i svenska kronor. Korta ränteplaceringar med ett stort inslag av svenska bolag i Simplicity Likviditet, vårt nordiska DNA via Simplicity Företagsobligationer och obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond.

Räntefonder

Vi erbjuder tre räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. Historiskt sett har vi kunnat uppnå en god riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning i samtliga räntefonder. Vårt mål är att skapa långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners genom att fortsätta leverera goda resultat och kontinuitet i förvaltningen.

Aktiefonder

Vi erbjuder fyra aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2020
Simplicity Norden 2020-07-10 654.28 SEK -0.47% -8.71%
Simplicity Norden B 2020-07-10 94.41 SEK -0.46% -8.35%
Simplicity Sverige 2020-07-10 154.27 SEK -0.31% -8.15%
Simplicity Småbolag Sverige A 2020-07-10 153.78 SEK -0.03% -7.77%
Simplicity Småbolag Sverige B 2020-07-10 131.81 SEK -0.03% -7.77%
Simplicity Småbolag Sverige C 2020-07-10 135.41 SEK -0.03% -7.54%
Simplicity Småbolag Global 2020-07-10 96.29 SEK -0.06% -19.07%
Simplicity Företagsobligationer A 2020-07-10 122.93 SEK 0.02% -4.36%
Simplicity Företagsobligationer B 2020-07-10 107.33 SEK 0.02% -4.34%
Simplicity Företagsobligationer C 2020-07-10 99.79 SEK 0.02% -4.16%
Simplicity Global Corporate Bond A 2020-07-10 117.85 SEK -0.08% -5.36%
Simplicity Global Corporate Bond B 2020-07-10 98.92 SEK -0.08% -5.37%
Simplicity Global Corporate Bond C 2020-07-10 95.95 SEK -0.07% -5.16%
Simplicity Likviditet A 2020-07-10 111.41 SEK 0.02% -0.28%
Simplicity Likviditet B 2020-07-10 100.91 SEK 0.02% -0.24%
Simplicity High Yield SEK 0.00% 0.00%

Investera i våra fonder

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investeringar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Här nedan syns ett urval av de plattformar där våra fonder finns tillgängliga.Copyright Simplicity AB 2017