Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Nyhet – 19 oktober

Simplicity gästar Spara Smartare med Nordnet

Företagsobligationer är ett tillgångsslag som vuxit i popularitet ända sedan mitten av 1990-talet, och det finns stor variation inom segmentet. De senaste tio åren har andelen utestående obligationer inom ”High Yield”-segmentet vuxit snabbare än andelen inom ”Investment Grade”. Men vad innebär detta i praktiken? Och vad är det för skillnad?… Och vad är egentligen en […]

Läs vidare
Nyhet – 12 oktober

High Yield tillgänglig via Swedbank och Sparbankerna

Nu finns Simplicity High Yield tillgänglig för handel via Swedbanks fondtorg – vilket innebär att samtliga kunder på Swedbank och Sparbankerna kan handla fonden direkt på fondtorget. Fonden har fått en positiv start och har sedan 2020-08-14 avkastat 1,93%. Senaste tillskottet i fonden är en nyutgiven grön obligation från Klövern – där kapitalet bland annat […]

Läs vidare
Lägesrapport – 1 oktober

Lägesrapport September 2020

I september ökade volatiliteten i de finansiella marknaderna bland annat efter att smittspridningen av Coronaviruset återigen tagit fart i Europa och ett antal länder infört ytterligare restriktioner och börjat diskutera nya nedstängningar. I USA hölls den första valdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden vilken blev en stökig historia med en väldigt hård ton där […]

Läs vidare

Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Vi förvaltar fyra aktiefonder och fyra räntefonder med ett stort fokus på Norden och Sverige kompletterat med globala investeringar. Målet i vår förvaltning är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar god avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag. Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Vår första fond, aktiefonden Simplicity Norden, lanserades redan år 2002 och vi har under senare år kompletterat aktieförvaltningen med en traditionell Sverigefond, Simplicity Sverige, som investerar i stora till medelstora bolag där samtliga innehav är noterade på Stockholmsbörsen. För investerare som söker välskötta småbolag erbjuder vi Simplicity Småbolag Sverige. Småbolag har historiskt sett avkastat bättre än storbolag, och här fångar vi upp värdeskapandet och avkastningspotentialen bland svenska bolag. Simplicity Småbolag Global bygger på samma filosofi, men har ett globalt investeringsmandat.

Via våra tre prisvinnande räntefonder erbjuds tre olika risknivåer där samtliga fonder är valutasäkrade i svenska kronor. Korta ränteplaceringar med ett stort inslag av svenska bolag i Simplicity Likviditet, vårt nordiska DNA via Simplicity Företagsobligationer och obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vår senaste fond, Simplicity High Yield, investerar i nordiska företagsobligationer lägre kreditvärdighet, en något högre risk men även möjlighet till långsiktig högre avkastning.

Räntefonder

Vi erbjuder fyra räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. Historiskt sett har vi kunnat uppnå en god riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning i samtliga räntefonder. Vårt mål är att skapa långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners genom att fortsätta leverera goda resultat och kontinuitet i förvaltningen.

Aktiefonder

Vi erbjuder fyra aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2020
Simplicity Norden 2020-10-20 696.62 SEK -0.06% -2.80%
Simplicity Norden B 2020-10-20 100.74 SEK -0.06% -2.20%
Simplicity Sverige 2020-10-20 170.87 SEK -0.36% 1.73%
Simplicity Småbolag Sverige A 2020-10-20 179.76 SEK -0.55% 7.81%
Simplicity Småbolag Sverige B 2020-10-20 154.06 SEK -0.55% 7.80%
Simplicity Småbolag Sverige C 2020-10-20 158.45 SEK -0.55% 8.19%
Simplicity Småbolag Global 2020-10-20 99.99 SEK -1.20% -15.96%
Simplicity Företagsobligationer A 2020-10-20 126.53 SEK 0.01% -1.56%
Simplicity Företagsobligationer B 2020-10-20 110.52 SEK 0.01% -1.50%
Simplicity Företagsobligationer C 2020-10-20 102.89 SEK 0.01% -1.18%
Simplicity Global Corporate Bond A 2020-10-20 121.09 SEK 0.01% -2.75%
Simplicity Global Corporate Bond B 2020-10-20 101.68 SEK 0.01% -2.73%
Simplicity Global Corporate Bond C 2020-10-20 98.73 SEK 0.01% -2.41%
Simplicity Likviditet A 2020-10-20 112.16 SEK 0.00% 0.39%
Simplicity Likviditet B 2020-10-20 101.63 SEK 0.00% 0.47%
Simplicity High Yield A 2020-10-20 102.04 SEK 0.02% 2.04%
Simplicity High Yield B 2020-10-20 102.04 SEK 0.02% 2.04%
Simplicity High Yield C 2020-10-20 102.12 SEK 0.02% 2.12%

Investera i våra fonder

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investeringar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Här nedan syns ett urval av de plattformar där våra fonder finns tillgängliga.Copyright Simplicity AB 2017