Vår aktieförvaltning kännetecknas av

 • Riskmedvetenhet
 • Fokus på långsiktig riskjusterad avkastning
 • Hög grad av aktiv förvaltning
 • Kvalitetsbolag i positiv utveckling
 • Objektiva bedömningar
 • Strukturerad och disciplinerad investeringsprocess
 • Aktuella marknadsvindar
 • Etik och hållbarhet

Vi investerar i bolag som enligt vår bedömning förväntas leverera hög riskjusterad avkastning. Just riskjusterad avkastning är ett viktigt mål för oss, och vi anser inte att vi överpresterat marknaden om vi enbart avkastat bättre tack vare högre risktagande. Målet för oss är att skapa högre avkastning till lägre risk. För att lyckas med detta tror vi att en hög grad av aktiv förvaltning är en nödvändighet, och våra innehav avviker därför ofta avsevärt mot index vad gäller vikt i länder, branscher och enskilda aktier.

Vår analys är fokuserad på fyra områden

 • Kvalitet
 • Värde
 • Risk
 • Prestation

Analysen är en helhetsbedömning. Det innebär att våra bolag snarare ligger bra eller tillfredsställande till på alla områden, än i toppen av ett enstaka område men i botten av övriga. Då vår analys enbart är fokuserad på mätbara parametrar och fakta undviker vi inverkan av känslor och subjektivitet i investeringsbesluten. Alla aktier bedöms på samma sätt i en strukturerad och disciplinerad process och inga företag favoriseras. I och med att bolag med hög prestation prioriteras fångar vi även upp bolag som gynnas av aktuella marknadslägen och olika typer av utvecklingar samtidigt som bolag som brottas med problem och svårigheter undviks. Grunden i filosofin är att investera i välskötta bolag. Att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är en viktig del i detta. Läs gärna mer om vårt arbete inom etik och hållbarhet. Precis som vår analys av kvalitet, värde, risk och prestation går våra ansvarsfulla investeringar hand i hand med vår riskmedvetenhet och vårt mål om hög riskjusterad avkastning.

Läs mer om våra aktiefonder.

 

Copyright Simplicity AB 2017