Sommarhälsning från Simplicity.

Gissningsvis kommer 2020 inte gå till historien som ett utav de bättre åren genom tiderna. När vi lägger första halvåret 2020 bakom oss kan vi konstatera följande: Australien brann nästan upp. Kina och USA är på kant med varandra. Kina och Indien likaså. Iran avfyrade missiler mot Irak, och skadade amerikanska soldater på kuppen. Basketstjärnan […]

Läs vidare

Lägesrapport Juni

Efter några månader med stark utveckling på de finansiella marknaderna ökade volatiliteten under juni på grund av rädsla för en andra våg av virusspridning och oro för nya handelskonflikter mellan USA och Kina samt mellan USA och Europa. IMF, Världsbanken och OECD publicerade nya konjunkturrapporter och prognoser i vilken en dyster bild av den ekonomiska […]

Läs vidare

Simplicity High Yield – Ny fond med start den 14 augusti

  Den 14 augusti startar vi vår nästa fond – Simplicity High Yield. Fonden kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning. Fonden kommer förvaltas av vårt ordinarie förvaltningsteam bestående av […]

Läs vidare

Kraftiga vårvindar på börserna

Aktieförvaltare Anton Kristiansson reflekterar över aktiemarknaden och portföljerna under våren i sviterna av Coronapandemin. Börsåret 2020 inleddes väldigt starkt, och sett till bolagens rapporter såg det ut som att marknaden generellt varit alltför negativ avseende konjunkturprognoserna. Både storbankernas och industribolagens värderingar var nedtryckta utifrån de låga konjunkturförväntningarna, men bolagens rapporter fortsatte att överraska positivt. Vi […]

Läs vidare

Lägesrapport Maj

Den positiva trenden i de finansiella marknaderna som rådde under april höll i sig även under maj. Även om osäkerheten kring vilka konsekvenser Corona-pandemin kommer få är fortsatt stor valde marknaden att ta fasta på goda resultat i ett antal vaccinstudier och nyheter om återöppning av olika ekonomier. Relationerna mellan USA och Kina försämrades efter […]

Läs vidare

Lägesrapport April

I april har allt fokus riktats mot Coronapandemin och de effekter denna får på såväl folkhälsa som den globala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt som de negativa nyheterna fortsatt strömma in i form av mycket svaga siffror avseende bland annat arbetsmarknad, industriproduktion och BNP-utveckling har marknaden valt att fokusera på de olika stödpaket som lanserats av såväl […]

Läs vidare

Utdelningar 2020

Den 23 april 2020 har utdelning skett i följande fonder. Simplicity Företagsobligationer klass B Utdelningens storlek: 3,17 SEK per andel Återinvesteringskurs: 103,37 Simplicity Global Corporate Bond klass B Utdelningens storlek: 4,07 SEK per andel Återinvesteringskurs: 94,75 Simplicity Småbolag Sverige klass B Utdelningens storlek: 5,99 SEK per andel Återinvesteringskurs: 113,72 Kontant utbetald utdelning betalas ut under […]

Läs vidare

Lägesrapport Mars

Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar och inskränkningar. De […]

Läs vidare

Simplicity Kina fusionerad med Simplicity Småbolag Global

Den 13 mars 2020 har fonden Simplicity Kina fusionerats samman med Simplicity Småbolag Global. Simplicity arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt fondsortiment. Då efterfrågan på Simplicity Kina har minskat har vi sett över vårt fondutbud och beslutat att genomföra fusionen för att koncentrera vårt produktutbud. Datumet för fusionen var den 13 mars 2020 och sista […]

Läs vidare

Lägesrapport Februari

Utvecklingen på de finansiella marknaderna under februari kom att domineras av nyhetsflödet kring Coronaviruset. Samtliga internationella börser sjönk under månaden och står nu på minus för året. Den initiala pessimism som följde efter nyheten om virusets utbrott avtog snabbt efter förhoppningar om att problemet skulle kunna begränsas till Kina samt förväntningar om centralbanksstimulanser i syfte […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017