Lägesrapport januari

Stigande börser och stigande räntor under inledningen av 2018 – I januari riktades världens blickar mot den årliga konferensen, World Economic Forum i Davos. Ett genomgående tema under mötet var den oro för ökad protektionism som många av deltagarna tog upp som ett potentiellt hot mot utvecklingen för världsekonomin. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, höll […]

Läs vidare

Summering av 2017

Vi lägger ett framgångsrikt 2017 bakom oss och kan glädjande se att samtliga fonder genererat en positiv avkastning till våra andelsägare. 2017 var ett politiskt turbulent år med Brexitförhandlingar, nordkoreanska kärnvapenhot, en volatil sydafrikansk valuta och en ständigt närvarande Donald Trump. Trots det så avkastade fem av åtta aktiefonder över +10 %. Årets raket har […]

Läs vidare

Lägesrapport december

Små marknadsröresler under årets sista månad – Efter många turer klubbades den amerikanska skattereformen igenom i kongressen. Beslutet som var en välbehövlig framgång för president Trump, bedöms ge ett positivt bidrag till den amerikanska BNP-utvecklingen under 2018. I Katalonien hölls det nyval till det regionala parlamentet. Valresultatet blev en framgång för separatistpartierna som förespråkar katalansk […]

Läs vidare

2017 års bästa Sverigefonder

När Placera.nu summerar 2017 års utveckling bland cirka 100 Sverigefonder återfinns Simplicity Sverige på tredje plats. Årets goda avkastning förklaras i korthet av Anton Kristiansson, portföljförvaltare för Simplicity´s aktiefonder: ”Den positiva trenden för cykliska bolag som började under hösten 2016 höll i sig även under 2017, med goda resultat i fondens innehav i Volvo, Atlas […]

Läs vidare

Lägesrapport november

Politik i fokus under händelserik månad – November blev en händelserik månad inom många olika områden. I Tyskland bröt regeringssamtalen mellan Kristdemokraterna, De gröna och Liberalerna samman, med ökad politisk osäkerhet som följd. Efter långa och segdragna förhandlingar mellan Storbritannien och EU kring villkoren för britternas utträde ur EU gjordes vissa framsteg under slutet av […]

Läs vidare

”Systematisk fond är årets modell”

Placera.nu har listat de bästa Sverigefonderna med inriktning på små- och medelstora bolag. Glädjande är båda våra Sverige-fonder med i toppen bland årets vinnare. Läs hela artikeln via länken nedan. Placera – Systematisk fond är årets modell

Läs vidare

Simplicity växer

Enligt en kartläggning som Dagens Industri publicerade den 3e november så växer Simplicity kraftigt. De fondbolag som växte snabbare (räknat i ökat kapital i bolagen) var SEB, Handelsbanken, SPP och Nordea. Vi blir såklart jätteglada, och förstår att allt detta beror på ett fortsatt ökat förtroende från alla våra kunder. Ett stort tack från alla […]

Läs vidare

Lägesrapport oktober

Fortsatt god utveckling på de finansiella marknaderna Den politiska händelseutvecklingen i världen var i fortsatt fokus under oktober. I Japan fick president Shinzo Abes parti ett starkt stöd av väljarna vilket marknaden tolkade som att de senaste årens expansiva penning- och finanspolitik kommer fortsätta. I Kina höll det kinesiska kommunistpartiet sin 19:e partikongress och slutsatserna […]

Läs vidare

Lägesrapport september

Stark utveckling på de finansiella marknaderna trots det spända politiska läget under månaden. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. God ekonomisk tillväxt ger stöd till marknaden September blev en händelserik månad. I USA lanserade president Trump ett förslag till skattereform som om det blir verklighet kan […]

Läs vidare

Lägesrapport augusti

Kreditmarknaden stod stark under augusti när andra tillgångsslag föll. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. Stabil kreditmarknad i volatil omvärld Nyhetsflödet under augusti kom att domineras av den politiska utvecklingen i världen. Förhållandet mellan Nordkorea och resten av världen har blivit allt mer spänt då landet […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017