Simplicity Afrika kommer den 12e oktober 2018 att fusioneras med Simplicity Norden
Mer information om fusionen finns att tillgå under Informationsmaterial

 

Simplicity var det första svenska fondbolaget som startade en renodlad Afrikafond 2006. Det gör att vi har mångårig kunskap inom investeringar i den massiva kontinent som Afrika är.

Det finns 20 marknadsplatser i Afrika, där börsen i Sydafrika (Johannesburg Stock Exchange) är den klart största mätt i noterade bolag och börsvärde. Den sydafrikanska börsen är bland de tjugo största i världen och där har också fonden sina största innehav. Det beräknas t ex att Sydafrika har merparten av världens samlade reserver av metallerna mangan, platina och krom samt 40 % av världens guld. Sydafrika är också dominerande i produktion och försäljning på världsmarknaden av dessa och flera andra betydelsefulla mineraler. Sydafrika har dessutom, till skillnad från övriga Afrika, en välutvecklad fysisk infrastruktur, utbyggda telekommunikationer, ett väl fungerande finanssystem samt en rik detaljhandel. Som investerare är det viktigt att vara medveten om riskerna för att förstå möjligheterna. Vi på Simplicity har investerat på de afrikanska börserna sedan mer än tio år och kan se skillnaden på risk och möjlighet i Afrika.

Merparten av de afrikanska länderna klassas fortfarande som tillväxtmarknader, vilket medför en förhöjd risk. Vi rekommenderar därmed en sparhorisont på minst fem år för Simplicity Afrika. För aktuella marknadslägen, vänligen kontakta oss.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2006.05.19
 • 1,90%
 • 100 kr
 • 5863-8453
 • 534099

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 16,18%
 • 0,06

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.32%
 • -4.31%
 • -4.74%
 • -12.47%
 • 1.41 %
 • -0.16 %
 • -0.19 %
 • 32.41%
 • -8.93%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 39.4%
 • 15.0%
 • 10.3%
 • 9.2%
 • 6.4%
 • 5.2%
 • 3.2%
 • 2.7%
 • 0.7%
 • 0.2%

10 största innehaven

 • 6.8%
 • 5.7%
 • 5.5%
 • 5.2%
 • 4.7%
 • 4.5%
 • 4.1%
 • 3.8%
 • 3.4%
 • 3.4%

Geografisk fördelning

 • 76.3%
 • 5.2%
 • 3.5%
 • 2.9%
 • 1.3%
 • 1.2%
 • 1.1%
 • 0.9%
Copyright Simplicity AB 2017