Simplicity Asien placerar i aktier geografiskt knutna till hela Asien, Australien, Nya Zeeland samt stora delar av ASEAN-området. 

Fonden lanserades i november 2006 och har möjlighet till exponering i länderna Kina, Taiwan, Hong Kong, Indien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Japan, Australien, Nya Zeeland, Indonesien, Filippinerna, Sydkorea, Pakistan och Singapore. Asiens jättar Indien och Kina är konkurrenter med snabbt växande ambitioner. De är världens två folkrikaste utvecklingsländer med över en tredjedel av jordens befolkning. De är också draglok för världsekonomin och på god väg att före 2050 utvecklas till världens största ekonomi (Kina) och den tredje största ekonomin (Indien). Totalt bor omkring hälften av jordens befolkning i hela regionen, ungefär 3,9 miljarder människor. Noterbart är även att Sydkorea under den senaste femtonårsperioden haft den snabbaste tillväxten bland världens länder och har en BNP per capita som närmar sig europeiska nivåer.

Fondens placeringar sker, likt Simplicitys andra aktiefonder, disciplinerat enligt våra egenutvecklade placeringsmodeller som väljer ut högpresterande aktier baserat på kvantitativ analys. Exponeringar mot enskilda länder och regioner kan därför variera över tiden då vi inte har någon ambition att följa index.

Simplicity Asien är en fossilfri fond. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2006.11.30
 • 1,90%
 • 100 kr
 • 5068-6666
 • 602094

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • 12,05%
 • 0,64

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.16%
 • 1.15%
 • 9.35%
 • 13.98%
 • 14.75 %
 • 37.26 %
 • 18.08 %
 • 26.07%
 • 1.89%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 50.3%
 • 14.7%
 • 7.9%
 • 7.4%
 • 6.4%
 • 4.7%
 • 2.0%
 • 1.8%

10 största innehaven

 • 4.7%
 • 3.8%
 • 3.4%
 • 3.4%
 • 3.2%
 • 3.1%
 • 3.1%
 • 2.8%
 • 2.7%
 • 2.7%

Geografisk fördelning

 • 16.3%
 • 14.1%
 • 13.0%
 • 9.9%
 • 9.8%
 • 9.3%
 • 6.8%
 • 6.8%
 • 6.0%
 • 3.0%
Copyright Simplicity AB 2017