Simplicity Europa kommer den 12e oktober 2018 att fusioneras med Simplicity Norden
Mer information om fusionen finns att tillgå under Informationsmaterial

 

Få en bred exponering mot vår hemmakontinent med Simplicity Europa.

I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd lokal ekonomi. Europa har utmanats både politiskt och ekonomiskt på senare år. Även om det fortfarande finns stora utmaningar så kommer också positiva signaler från olika delar av kontinenten. Många europeiska företag som kämpade sig igenom finanskrisen står idag stadigare och flera bolag har en internationell verksamhet som drar nytta utav en bättre global tillväxt. Det har rapporterats om ökad aktivitet och större förhoppningar gällande EMUs tjänste- och tillverkningssektor, samt en förbättrad prognos för Europas ekonomiska tillväxt framöver. Likt våra andra aktiefonder tas investeringsbeslut utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicity Europa exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under Informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2015.06.26
 • 1,60%
 • 100 kr
 • 5467-7307
 • 188300

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • N/A
 • N/A

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.38%
 • -1.68%
 • 2.92%
 • 9.59%
 • 13.36 %
 • 14.53 %
 • N/A
 • 12.10%
 • 8.64%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 53.2%
 • 9.9%
 • 9.9%
 • 8.2%
 • 7.9%
 • 4.0%

10 största innehaven

 • 4.4%
 • 4.1%
 • 4.1%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 3.9%
 • 3.9%

Geografisk fördelning

 • 30.5%
 • 15.3%
 • 11.6%
 • 10.4%
 • 8.0%
 • 7.7%
 • 5.9%
 • 3.7%
Copyright Simplicity AB 2017