Genom Simplicity Företagsobligationer kan du vara med och finansiera nordiska välskötta företag.

Simplicity Företagsobligationer består av en portfölj med cirka 160 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera. Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och på lång sikt. Med dagens ränteläge förväntas fonden ge en effektiv årsavkastning på cirka 3%. Fonden har inga inlåsningseffekter, den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

Simplicity Företagsobligationer exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2012.03.30
 • 0,80%
 • 100 SEK
 • 768-7718
 • 832717

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (2)
 • 1,21%
 • 2,72

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.04%
 • -0.05%
 • 0.18%
 • 0.18%
 • 0.35 %
 • 4.50 %
 • 8.04 %
 • 24.85%
 • 0.46%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 63.7%
 • 32.7%
 • 0.7%
 • 0.0%

10 största innehaven

 • 1.7%
 • 1.5%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.0%

Geografisk fördelning

 • 61.9%
 • 13.9%
 • 9.0%
 • 6.9%
 • 4.9%
 • 3.4%
Copyright Simplicity AB 2017