Genom Simplicity Företagsobligationer kan du vara med och finansiera välskötta nordiska företag.

Simplicity Företagsobligationer består av en portfölj med cirka 160 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera. Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och lång sikt.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna ISK eller fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2012.03.30
 • 0,80%
 • 100 SEK
 • 768-7718
 • 832717

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (2)
 • 6,26%
 • 0,18

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.08%
 • 0.42%
 • 2.71%
 • 9.29%
 • -1.25 %
 • 0.99 %
 • 1.71 %
 • 26.04%
 • -1.94%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 69.5%
 • 28.8%

10 största innehaven

 • 1.6%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.2%
 • 1.2%
 • 1.1%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 1.0%

Geografisk fördelning

 • 60.0%
 • 8.4%
 • 5.2%
 • 4.8%
 • 4.4%
 • 3.8%
 • 3.2%
Copyright Simplicity AB 2017