Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med företagsobligationer fördelade mellan marknaderna i Norden, Centraleuropa, USA samt till viss mån även tillväxtmarknader. I de fall vi investerar i tillväxtmarknader har vi stor nytta av våra långvariga erfarenheter från investeringar i exempelvis Kina, Afrika och Indien.

Den förväntade årsavkastningen blir något högre, ca 4 % i dagens ränteläge årligen över tid, jämfört med den förväntade årliga avkastningen kring tre procent över tid i Simplicity Företagsobligationer. Risken i Simplicity Global Corporate Bond blir därmed också något högre än i Simplicity Företagsobligationer, men är fortfarande betydligt lägre än vid en investering i aktier.

Fondens investeringsstrategi är inriktad på globala företagskrediter med varierande kreditrating. Nordiska, men även många europeiska företag, är ofta välskötta med bra marknadspositioner och god informationsutgivning, vilket är en grundsten för en effektiv kreditanalys. Genomsnittslöptiden i portföljen kommer att vara två till fem år, men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Att räntan är högre beror naturligtvis på att risken är högre än för de mest säkra tillgångsslagen, men risken med företagsobligationer är ändå betydligt lägre än risken med aktier.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel.
För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 20 december 2012
 • 0,90%
 • 100 kr
 • 128-1757
 • 934711

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (2)
 • 1,79%
 • 1,61

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.06%
 • -0.33%
 • -0.23%
 • 2.01%
 • 1.43 %
 • 0.33 %
 • 5.03 %
 • 23.11%
 • 2.75%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 73.9%
 • 30.8%

10 största innehaven

 • 1.9%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%

Geografisk fördelning

 • 24.0%
 • 11.0%
 • 8.5%
 • 5.3%
 • 5.2%
 • 4.8%
 • 4.5%
 • 4.4%
 • 4.1%
 • 3.9%
Copyright Simplicity AB 2017