Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med företagsobligationer fördelade mellan marknaderna i Norden, Centraleuropa, USA samt till viss mån även tillväxtmarknader. I de fall vi investerar i tillväxtmarknader har vi stor nytta av våra långvariga erfarenheter från investeringar i exempelvis Kina, Afrika och Indien.

Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med cirka 120-130 företagsobligationer utgivna av bolag från olika delar av världen och med varierande nivåer på kreditbetyg. Ungefär hälften av fondens innehav utgörs av obligationer med hög kreditvärdighet, så kallade ”Investment Grade-obligationer” och hälften utgörs av innehav med lägre kreditvärdighet , så kallade ”High Yield-obligationer” som förväntas ge en högre avkastning. Innehaven väljs ut genom en strukturerad, fundamental investeringsprocess och våra förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i denna typ av värdepapper.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna ISK eller fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 20 december 2012
 • 0,90%
 • 100 kr
 • 128-1757
 • 934711

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medel (3)
 • 7,62%
 • -0,03

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.21%
 • -0.44%
 • 1.92%
 • 11.19%
 • -2.76 %
 • -1.58 %
 • -3.11 %
 • 19.90%
 • -3.71%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 75.8%
 • 21.0%

10 största innehaven

 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%

Geografisk fördelning

 • 16.7%
 • 15.6%
 • 6.9%
 • 6.3%
 • 5.7%
 • 5.2%
 • 5.1%
Copyright Simplicity AB 2017