Den 14 augusti startade vi vår senaste fond – Simplicity High Yield. Fonden har ett nordiskt fokus och investerar i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, jämfört med merparten av innehaven i våra befintliga räntefonder, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning.

Vi väljer bort bolag inom energisektorns icke förnyelsebara branscher, så som olja, kol och gas, precis som vi gör i våra andra fonder då det är en kategori av bolag som vi tror kommer få det svårt i den omställning som sker mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt försöker vi hitta bolag som genom sin verksamhet kan bidra positivt till denna omställning. Vi har för avsikt att ha en viss andel av fondens kapital investerat i så kallade gröna och social obligationer.

Fonden är den av våra företagsobligationsfonder med högst risk. Som investerare i fonden bör man därför ha en placeringshorisont som uppgår till minst tre år. Målsättningen är att Simplicity High Yield skall vara den av Simplicitys företagsobligationsfonder som skall kunna ge högst avkastning över tid med en yield (löpande avkastningstakt) kring 5-6% i nuvarande ränteläge.

Läs vår intervju med fondförvaltarna inför starten här.

Öppna ISK eller fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2020.08.14
 • 0,90%
 • 100 SEK
 • 5518-0921

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medium (4)
 • n/a
 • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Copyright Simplicity AB 2017