Simplicity Indien kommer den 12e oktober 2018 att fusioneras med Simplicity Norden
Mer information om fusionen finns att tillgå under Informationsmaterial

 

Fonden erbjuder en bred exponering mot den indiska aktiemarknaden för dig som likt många bedömare tror på en fortsatt ekonomisk utveckling för en av världens största ekonomier.

Den indiska ekonomin växer i god takt, främst tack vare de reformer som genomförts de senaste 15 åren. Den talrika befolkningens stigande välfärd tillsammans med genomgripande satsningar på infrastruktur pekar tydligt mot fortsatt god tillväxt. Landet är samtidigt högmodernt när det gäller till exempel IT-lösningar, programvaror och läkemedel. Drivkraften i den indiska ekonomin är den växande medelklassen som idag omfattar cirka 300 miljoner indier. Allt fler av Indiens 1,1 miljarder invånare konsumerar allt mer.

Urvalet av aktier sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Den indiska aktiemarknaden är väldigt volatil och svänger kraftigt över tiden. En investering i Simplicity Indien bedöms som hög risk och ska därför ske med en långsiktig placeringshorisont. För aktuella marknadslägen, vänligen kontakta oss.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2004.12.30
 • 1,90%
 • 100 kr
 • 5089-2215
 • 722983

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 13,83%
 • 0,98

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 1.01%
 • -11.08%
 • -5.44%
 • 7.40%
 • 10.79 %
 • 18.96 %
 • 31.45 %
 • 203.79%
 • 0.60%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 26.6%
 • 23.5%
 • 14.3%
 • 11.3%
 • 10.0%
 • 3.9%
 • 2.6%

10 största innehaven

 • 8.3%
 • 7.7%
 • 4.8%
 • 4.7%
 • 4.5%
 • 4.5%
 • 4.5%
 • 4.2%
 • 4.1%
 • 4.0%

Geografisk fördelning

 • 85.9%
 • 3.8%
 • 2.4%
Copyright Simplicity AB 2017