Kina är motorn i Asien och har en enorm tillväxt. Fonden är en renodlad aktiefond som investerar i aktier som är geografiskt knutna till Kina.

Under 2010 gick Kina om Japan och blev världens andra största ekonomi efter USA. Ett decennium har gått sedan dess och med en fortsatt stabil tillväxt är Kina på god väg att bli världens största ekonomi. BNP förutspås växa med sju procent årligen under de närmsta åren. Även om detta är en lägre tillväxttakt jämfört med tjugohundratalets första decennium är tillväxttakten fortfarande imponerande. Kina har också påbörjat en resa mot att bli en mer mogen ekonomi med en lugnare, men mer varaktig expansionsfas. Ekonomin har skiftat inriktning från att ha varit fokuserad på tillverkningsindustrin och investeringar till ett fokus på inhemsk konsumtion och en växande tjänstesektor. Med en fortsatt växande medelklass och med ett BNP per capita som ligger på en låg nivå jämfört med västländerna finns det fortfarande mycket utrymme för fortsatt tillväxt. Samtliga aktier som Simplicity Kina investerar i är relaterade till bolag vars verksamheter råder i Kina. Aktierna är främst noterade på börsen i Hong Kong.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2010.10.29
 • 1,90%
 • 100 kr
 • 639-1106

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 11,65%
 • 0,54

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.00%
 • 0.00%
 • 0.00%
 • -4.24%
 • -3.27 %
 • -2.46 %
 • 8.13 %
 • 53.71%
 • -0.18%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 25.9%
 • 16.8%
 • 11.6%
 • 10.1%
 • 7.2%
 • 6.7%
 • 6.2%
 • 4.2%
 • 3.9%
 • 3.1%

10 största innehaven

 • 4.3%
 • 4.2%
 • 3.9%
 • 3.9%
 • 3.9%
 • 3.9%
 • 3.7%
 • 3.5%
 • 3.4%
 • 3.2%

Geografisk fördelning

 • 68.3%
 • 23.7%
 • 3.9%
Copyright Simplicity AB 2017