Företag och institutioner med en god likviditet använder Simplicity Likviditet för att erhålla den högsta räntan på likvida medel. Privatpersoner använder fonden som bas i sitt sparande, eller som en parkeringsplats under osäkra tider.

Simplicity Likviditet har en av marknadens lägsta avgifter, 0,15 %, och kan därför erbjuda en av de högsta avkastningarna bland svenska korträntefonder. Att placera sina pengar i Simplicity Likviditet innebär att du får möjlighet till löpande avkastning, vilket innebär en ränta-på-ränta-effekt på investerat belopp. På ett vanligt bankkonto erhåller du räntan i slutet på året. Då fonden hela tiden aktivt placerar till de rådande marknadsräntorna, kan kunden alltid förvänta sig en mycket konkurrenskraftig ränta på sitt investerade belopp. Simplicity Likviditet är en kort räntefond som huvudsakligen investerar i företags-, kommun-, bostads- och bankcertifikat samt statsskuldväxlar. Fonden investerar i företag, banker och kommuner med hög kreditrating eller i statligt ägda bolag som har emitterats på den svenska penningmarknaden. Simplicity Likviditet har inga inlåsningseffekter, den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 31 oktober 2006
 • 0,15%
 • 100 kr
 • 5972-6141
 • 418699

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (1)
 • 0,23 %
 • 5,60

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.01%
 • 0.08%
 • 0.28%
 • 0.67%
 • 0.40 %
 • 0.80 %
 • 1.70 %
 • 24.88%
 • 0.68%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 67.9%
 • 23.3%

10 största innehaven

 • 1.7%
 • 1.6%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.2%

Geografisk fördelning

 • 59.2%
 • 10.5%
 • 9.3%
 • 6.8%
 • 3.0%
 • 2.2%
 • 0.1%
 • 0.0%
Copyright Simplicity AB 2017