Dra nytta av potentialen i mindre bolag kombinerat med global diversifiering i en och samma fond.

Fonden investerar i små och medelstora bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Historiskt har småbolag över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa. De är ofta starka nischaktörer eller verksamma inom nya teknologiska områden och blickar tidigt ut på världsmarknaden. Positivt är också att grundarna av småbolagen ofta är kvar i verksamheten vilket borgar för fortsatt tillväxt och ordningsam drift. Fonden har hela världen som spelfält och tack vare den globala placeringsinriktningen nås en större diversifiering och lägre volatilitet än vad som är fallet i geografiskt avgränsade alternativ. Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt söker högre avkastning än vad som är fallet i en traditionell globalfond.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Anton Kristiansson

Öppna ISK eller fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2018.02.28
 • 1,40%
 • 100 SEK
 • 5068-6666

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • N/A
 • N/A

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.68%
 • -2.16%
 • 5.11%
 • 18.55%
 • -13.14 %
 • -10.17 %
 • N/A
 • -0.73%
 • -16.57%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 26.4%
 • 21.6%
 • 16.0%
 • 9.9%
 • 8.0%
 • 6.1%
 • 4.3%
 • 3.5%
 • 2.6%

10 största innehaven

 • 3.1%
 • 2.7%
 • 2.3%
 • 2.3%
 • 2.1%
 • 2.1%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 1.9%

Geografisk fördelning

 • 45.5%
 • 23.9%
 • 9.0%
 • 8.6%
 • 6.2%
 • 5.7%
Copyright Simplicity AB 2017