Högre risk möjliggör högre avkastning. Investera i nya tillväxtsektorer genom Simplicity Småbolag Sverige.

Småbolag är ofta verksamma inom nya tillväxtsektorer, såsom miljö, energi och it, vilket gör att många av dem utvecklas snabbare än större bolag. Svenska småbolag har ofta en hög andel av sin försäljning i Norden och övriga norra Europa. Segmentet har haft en klart starkare utveckling än övriga Europa och har inte drabbats lika hårt av de senaste årens finansiella turbulens. Som grupp har småbolag en högre förväntad avkastning än storbolag. Samtidigt är småbolag ofta svårare att analysera och har högre risk, eftersom en större andel av deras värde beror på tillväxt och att förväntningar ska infrias. Simplicity Småbolag Sverige är ett bra alternativ för den som söker högre avkastning och samtidigt är beredd att ta högre risk, än vad som är fallet i en vanlig Sverigefond.

Simplicity Småbolag Sverige exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) under informationsmaterial.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2016.10.31
 • 0,80%
 • 100 kr
 • 5147-7115
 • 908509

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • N/A
 • N/A

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -1.16%
 • -0.61%
 • -6.81%
 • -2.88%
 • 4.38 %
 • 22.16 %
 • N/A
 • 17.24%
 • 2.41%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 43.6%
 • 17.6%
 • 14.8%
 • 12.7%
 • 7.4%
 • 1.7%
 • 0.3%

10 största innehaven

 • 5.8%
 • 5.0%
 • 5.0%
 • 4.6%
 • 4.1%
 • 4.0%
 • 3.8%
 • 3.6%
 • 3.6%
 • 3.2%

Geografisk fördelning

 • 98.1%
Copyright Simplicity AB 2017