Sverige har historiskt sett drivits av innovation och entreprenörskap.

Lilla landet lagom har genom åren skapat flertalet internationellt välkända bolag. Den gemensamma nämnaren är att samtliga började som småbolag. I Simplicity Småbolag Sverige vill vi erbjuda en möjlighet att investera i nästa svenska framgångssaga. Fonden riktar sig till dig som tror på svensk innovation, entreprenörskap och drivkraft. Idag är många mindre svenska bolag tidigt ute på den internationella marknaden, och ligger i framkant avseende både teknisk utveckling samt samarbete över landsgränser. Småbolag har en högre förväntad avkastning än storbolag. Samtidigt är småbolag ofta svårare att analysera och är som grupp mer volatila än storbolag, då en större andel av deras värde beror på tillväxt och att förväntningar ska infrias. Simplicity Småbolag Sverige är ett bra alternativ för den som söker högre avkastning och samtidigt är beredd att ta högre risk än vad som är fallet i en vanlig Sverigefond.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

Öppna ISK eller fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2016.10.31
 • 0,80%
 • 100 kr
 • 5147-7115

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 17,49%
 • 0,88

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.55%
 • 2.46%
 • 11.34%
 • 36.47%
 • 17.54 %
 • 52.48 %
 • 55.11 %
 • 79.76%
 • 7.81%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 19.8%
 • 18.3%
 • 13.2%
 • 12.9%
 • 9.5%
 • 9.1%
 • 7.8%
 • 6.3%
 • 1.8%

10 största innehaven

 • 3.2%
 • 3.0%
 • 2.9%
 • 2.9%
 • 2.7%
 • 2.7%
 • 2.7%
 • 2.7%
 • 2.6%
 • 2.5%

Geografisk fördelning

 • 98.3%
 • 0.2%
Copyright Simplicity AB 2017