Efter flera framgångsrika år med Simplicity Norden lanserade vi 2015 en fond som enbart investerar i aktier som är noterade på Stockholmsbörsen, Simplicity Sverige.

Simplicity Sverige är en aktiefond som i grunden har samma placeringsstrategi som Simplicity Norden men med skillnaden att fonden enbart placerar i aktier noterade på Stockholmsbörsen. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index. Simplicity Sverige är ett bra alternativ i en bred portfölj med god riskspridning och vänder sig till dig som tror på aktier relaterade till Sverige.

Simplicity Sverige exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer FN:s direktiv PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Simplicity Sverige investerar inte heller i bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2015.12.16
 • 0,80%
 • 100 kr
 • 769-5166
 • 290304

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • 10,68%
 • 1,36

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.50%
 • 1.02%
 • 3.80%
 • 14.96%
 • 6.31 %
 • 13.56 %
 • 45.78 %
 • 46.01%
 • 15.37%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 27.4%
 • 15.3%
 • 13.2%
 • 13.0%
 • 8.0%
 • 5.7%
 • 5.7%
 • 5.5%

10 största innehaven

 • 4.8%
 • 4.0%
 • 3.4%
 • 3.4%
 • 3.3%
 • 3.2%
 • 3.0%
 • 3.0%
 • 2.9%
 • 2.9%

Geografisk fördelning

 • 93.7%
Copyright Simplicity AB 2017