4 maj

Lägesrapport April

I april har allt fokus riktats mot Coronapandemin och de effekter denna får på såväl folkhälsa som den globala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt som de negativa nyheterna fortsatt strömma in i form av mycket svaga siffror avseende bland annat arbetsmarknad, industriproduktion och BNP-utveckling har marknaden valt att fokusera på de olika stödpaket som lanserats av såväl stater som centralbanker. Den rekyl som inleddes under slutet av mars har hållit i sig och vi har fått se kraftiga återhämtningar på såväl börser som kreditmarknader även om volatiliteten varit fortsatt hög.

Under april rapporterade bolagen resultaten för årets inledande kvartal, vilken gav en osedvanligt svårtydd rapportperiod i och med att de större effekterna av Coronaspridningen fick sin verkan först mot slutet av kvartalet. Rapporterna visade generellt bra fart i ekonomin fram till periodens slut, medan orderingången och bolagsledningarnas kommentarer var desto dystrare. Utifrån det mycket komplicerade läget valde många bolag att inte ge någon guidning om framtiden, något som kan adderas till den mörka framtidsbilden för många sektorer.

Räntefondernas utveckling april

Centralbankerna fortsatte tillföra likviditet till marknaden genom olika stimulansåtgärder. I USA meddelade Fed att man kommer öka omfattningen av sina köp av företagsobligationer och beskedet togs emot mycket positivt och följdes av stora uppgångar i kreditmarknaderna under månaden. I Sverige lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad och gjorde istället sina första tillgångsköp inom kreditmarknaden.

I primärmarkanden var aktiviteten under april förhållandevis hög då större bolag med höga kreditbetyg fortsatte emittera. Aktiviteten tog även fart i Norden och under månaden fick vi se emissioner från ett antal bolag inom bland annat bank- och industrisektorerna. I fastighetssektorn, som utgör en stor del av den svenska obligationsmarknaden, var dock aktiviteten lägre.

Samtliga Simplicitys räntefonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,51 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 2,37 % respektive 3,06 %.

Aktiefondernas utveckling april

Efter en tung mars månad på den nordiska aktiemarknaden återhämtade den sig starkt under april. Simplicity Nordens förändringar de senaste månaderna där sektorvikten i fastighetsbolag successivt reducerats till förmån för en kraftig ökning i de starkt presterande hälsovårdsbolagen bidrog till att fonden utvecklades positivt. Särskilt Ambu (DK), AstraZeneca, Novo Nordisk (DK) och Coloplast (DK) tillsammans med de stabila konsumentbolagen, såsom ICA, fortsatte överprestera och bidrog till avkastningen. Simplicity Norden avkastade under månaden 4,2 %.

Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige utvecklades båda positivt under månaden, 4,6 % respektive 6,7 %. Simplicity Sveriges avkastning var starkt driven av innehaven i läkemedelsbolagen och fondens största innehav AstraZeneca bidrog starkt efter en markant uppgång. Byggmax var ännu ett glädjeämne i fonden då aktien avkastade hela 81 % under månaden medan telekombolagen Telia och Tele2 som båda släppte besvikelser till rapporter efter sinande reklamintäkter från bolagens TV-verksamheter och bidrog negativt till fondens avkastning.

Under april viktades hälsovårdsbolag, kvalitetsbolag inom industrisektorn samt spelutvecklare upp medan Kinnevik, Industrivärlden och Lundbergs viktades ner. I Simplicity Småbolag Sverige sågs svenska små- och medelstora bolag återhämta sig och välpresterande ICA, Byggmax och Bygghemma utvecklades mycket positivt under månaden tillsammans med spelutvecklarna Stillfront, Paradox och Embracer. Innehaven i AAK och Cloetta utvecklades svagt under månaden. Fonden reducerade sina innehav i bland annat Momentum Group, Instalco och Kungsleden till förmån för ovan nämnda spelutvecklare, Electrolux, Dustin och Byggmax, samt i hälsovårdsbolag genom exempelvis SOBI.

April var en positiv månad även för de globala småbolagen där It-bolag och hälsovårdsbolag var starka sektorer. Fonden har en hög vikt i industribolag och fortsatte öka sin exponering mot hälsovårdssektorn under månaden medan fondens innehav i amerikanska banker minskades ytterligare. Simplicity Småbolag Global avkastade i april 10,8 %.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter April (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 augusti

Simplicity High Yield – Var med från start

Den 14e augusti startar vi vår nästa fond – Simplicity High Yield Som namnet antyder kommer fonden investera i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet än våra övriga räntefonder, vilket innebär högre risk men också högre förväntad avkastning. Simplicity High Yield kommer ha ett nordiskt fokus med stor vikt mot hållbara bolag – där en del av […]

Läs vidare
3 augusti

Lägesrapport Juli

Först vill vi passa på att nämna den spännande fondstart som närmar sig. Den 14 augusti startar vi på Simplicity vår nästa fond – Simplicity High Yield. Det är en fond som kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet. Detta innebär å ena sidan högre risk […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017