2 juli

Lägesrapport Juni

Fortsatt osäkerhet på världens marknader
Den osäkerhet vi har sett på de finansiella marknaderna hittills under 2018 fortsatte även under juni. På den geopolitiska fronten trappades handelskonflikten mellan USA och resten av världen upp och utvecklingen bedöms ha ökat risken för ett fullskaligt handelskrig vilket bland annat fick till konsekvens att den amerikanska dollarn stärktes mot främst en rad olika tillväxtmarknadsvalutor.

Gällande räntemarknaden meddelade den europeiska centralbanken, ECB, att de har för avsikt att upphöra med sina tillgångsköp vid slutet av innevarande år samtidigt som de signalerade att de förutspår att den första räntehöjningen dröjer till mitten av 2019. I USA höjde den amerikanska centralbanken, Fed, sin styrränta med 0,25 procentenheter, vilket var helt i linje med marknadens förväntningar.

Efter en månad med stora svängningar stängde såväl börser som långa obligationsräntor på i stort sett oförändrade nivåer jämfört med föregående månadsskifte.

Räntefondernas utveckling
Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick ned med 0,10% respektive 0,69% under juni medan Simplicty Likviditet var oförändrad. När vi summerar det första halvåret 2018 kan vi konstatera att det har varit en utmanande period där många olika faktorer har inverkat negativt på framförallt den internationella kreditmarknaden och därmed främst på Simplicity Global Corporate Bond. Denna utveckling har lett till högre räntor på företagsobligationer något som i sin tur bidragit till sjunkande kurser, samtidigt som yielden i fonderna har stigit, vilket kommer bidra positivt till avkastningen framåt även om det är svårt att bedöma när utvecklingen vänder.

Aktiefondernas utveckling
Världens aktiemarknader präglades under juni av oron för ett tilltagande globalt handelskrig. Att USA bestämt sig för att införa ytterligare tariffer på varor från Kina påverkade kinesiska aktier negativt och därmed föll Simplicity Kina 6,4% under månaden.

Under juni rapporterades Sydafrikas BNP-tillväxt och handelsbalans. Dessa levde inte upp till marknadens förväntningar och förklaras av att valutan som stärktes kring årsskiftet lett till en sjunkande export under våren. I juni sjönk afrikanska aktier generellt och Simplicity Afrika föll 6,4%.

I Indien rapporterades en positivare BNP-tillväxt som under årets första kvartal låg på 7,7% i årstakt. Simplicity Indien steg med 1,9% efter starkt bidrag från fondens IT-innehav, främst Infosys och Tata Consultancy Services som fick höjda riktkurser från analytikerna under månaden.

I Europa kontrade EU med tariffer på typiska amerikanska produkter (motorcyklar, apelsinjuice och bourbon) som svar på USA:s tariffer på stål och aluminium. ECB lyckades med konststycket att både vara hökaktig och duvaktig på samma gång. De signalerade att slutet av QE närmar sig men samtidigt att styrräntan kommer att ligga kvar på samma låga nivå fram till efter sommaren 2019. Simplicity Europa steg med 2,4% och var med det vår bästa fond i juni.

De starka europeiska och nordamerikanska innehaven bidrog positivt till utvecklingen i Simplicity Småbolag Global som steg med 1,1%. Innehavet i Fox Factory Holding (USA) som tillverkar stötdämpare var ett glädjeämne i portföljen.

I Simplicity Norden bidrog våra nordiska grannländers konsumentbolag positivt. Finska Kesko, norska Bakkafrost, danska Carlsberg och Royal Unibrew kan nämnas som exempel. Avkastningen hölls tillbaka av en svag Stockholmsbörs men trots detta steg fonden med 0,7%.

I Sverige är juni rapportmånad för börsens klädbolag med brutet räkenskapsår och trenden från butik till online-handel var tydlig i rapporterna. Bland annat H&M rapporterade ännu en besvikelse och Simplicitys fonder fortsätter att utesluta bolaget. Simplicity Sverige slutade +/-0% och innehaven i AAK och Wihlborgs Fastigheter var särskilt lyckosamma. Simplicity Småbolag Sverige steg med 0,7% drivet av bland annat ovannämnda AAK och även Nobina och IES i Sverige som både steg med över 20%.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Juni (pdf)

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017