1 november

Lägesrapport Oktober

Den nordiska marknaden var fortsatt vacklande mellan risk på och risk av där rapporterna trots allt gav börsen ny energi under månaden. De cykliska bolagen rapporterade överlag positivt, medan fastighetsbolagen och de mer defensiva bolagen hade svårare att leva upp till förväntningarna. Bolagen har dock varit försiktiga i sina kommentarer om framtiden och det är tydligt att det bland företagen finns en oro för vad en svagare konjunkturutveckling kommer innebära för dem.
I Storbritannien lyckades politikerna inte lösa alla detaljer inför en Brexit den 31 oktober och tvingades istället förlänga tidsfristen för utträdet till och med den 31 januari 2020. Efter ett antal turer lyckades den brittiske premiärministern, Boris Johnson också utlysa nyval som skall hållas den 12 december.
Den amerikanska centralbanken, Fed, sänkte återigen sin styrränta med 0,25 procentenheter till nivån 1,50 % – 1,75 %. Beskedet var väntat och fick därmed endast begränsad påverkan på marknaderna. Kommentarerna från Fed efter mötet var något mer återhållsamma än tidigare vilket ses som ett tecken på att Fed vill invänta mer data innan man agerar igen.

Räntefondernas utveckling
Simplicity deltog bland annat i emissioner i Trelleborg, SAS, SEB och Sparbanken Skåne, som gav ut en grön obligation. Samtliga fonder hade en positiv utveckling och Simplicity Likviditet steg med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,21 % respektive 0,28 %.

Aktiefondernas utveckling
För Simplicity Norden bidrog de cykliska innehaven, exempelvis finska Kone, positivt till månadens avkastning medan de defensiva innehaven, exempelvis AAK, Gjensidige Forsikring och ICA bidrog negativt. Särskilt rapporterna från Gjensidige och AAK var besvikelser då rörelseresultaten missade det lägsta estimatet. För Simplicity Norden slutade månadens avkastning på -0,9 %.
För Simplicity Sverige presterade hälsovårdsaktierna bäst under oktober genom framförallt Arjo som i sin rapport visade upp en imponerande hög organisk tillväxt. Fastighetsbolagen bidrog negativt, tydligast innehaven i Fabege och Atrium Ljungberg, medan en stark rapportering från Atlas Copco bidrog positivt till fondens avkastning som var 0,6 %.
I Simplicity Småbolag Sverige dominerade industribolagen som positiva bidragsgivare via framförallt Beijer Ref, Addtech och Sweco. Alla rapporterade starkt och var bra exempel på att mer cykliska bolag hade lättare att leva upp till förväntningarna vilket kompenserade den negativa utvecklingen i fastighetsbolagen. Avkastning för oktober var 0,9 %.
Simplicity Småbolag Global presterade bra i både Asien och Europa. Avkastningsmässigt var återigen kinesiska Li Ning i topp med flera höjda rekommendationer. På Hongkongbörsen hade både hälsovårdsbolagen och konsumentbolagen en bra månad, vilket bidrog positivt till utvecklingen. Avkastning för Simplicity Småbolag Global och Simplicity Kina var i oktober 2,3 % respektive 2,6 %.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Oktober (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

16 oktober

Simplicity Sverige högt rankad av Citywire

Enligt Citywires senaste ranking av svenska aktiefonder så placerar sig mycket glädjande Simplicity Sverige på en andraplats över perioden 12 månader. Sett över perioden 36 månader så placerar sig Simplicity Sverige på en hedrande tredje plats. Simplicity Sverige Avkastning 12 månader 14,1% 36 månader 44,9% Morningstar rating 5/5 Speciellt glädjande för våra förvaltare så uppvisar […]

Läs vidare
1 oktober

Lägesrapport September

Den politiska turbulensen runt om i världen fortsatte under september. I USA hotas president Donald Trump av riksrätt efter att uppgifter framkommit om att han försökt påverka den ukrainske presidenten att inleda en undersökning av den demokratiske presidentkandidaten Joe Bidens son. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte men präglades av fortsatt motstridiga signaler. I slutet […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017