Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Fund Date NAV 1 dag 2019
Simplicity Norden 2019-05-24 653.35 SEK 0.49% 18.41%
Simplicity Sverige 2019-05-24 146.01 SEK 0.50% 15.37%
Simplicity Småbolag Sverige A 2019-05-24 139.01 SEK 0.39% 21.68%
Simplicity Småbolag Sverige B 2019-05-24 125.41 SEK 0.39% 21.72%
Simplicity Småbolag Sverige C 2019-05-24 121.8 SEK 0.40% 21.90%
Simplicity Småbolag Global 2019-05-24 109.55 SEK -0.58% 21.95%
Simplicity Kina 2019-05-24 151.75 SEK -0.63% 7.24%
Simplicity Företagsobligationer A 2019-05-24 125.98 SEK 0.01% 1.88%
Simplicity Företagsobligationer B 2019-05-24 113.38 SEK 0.01% 1.88%
Simplicity Företagsobligationer C 2019-05-24 101.84 SEK 0.01% 2.00%
Simplicity Global Corporate Bond A 2019-05-24 123.29 SEK 0.02% 2.90%
Simplicity Global Corporate Bond B 2019-05-24 107.98 SEK 0.02% 2.92%
Simplicity Global Corporate Bond C 2019-05-24 99.95 SEK 0.02% 3.08%
Simplicity Likviditet A 2019-05-24 111.21 SEK 0.00% 0.53%
Simplicity Likviditet B 2019-05-24 100.68 SEK 0.00% 0.62%
Copyright Simplicity AB 2017