25 februari

Fondstart: Simplicity Småbolag Global

Den 28 februari lanserade Simplicity en helt ny aktivt förvaltad aktiefond som fokuserar på globala små- och medelstora bolag.

Mer information om fonden hittar du här.

Förvaltare Anton Kristiansson svarar här på några snabba frågor om sin nya fond:

Varför en globalfond med fokus på små/medelstora bolag och inte alla bolag?
Vi har valt att fokusera på mindre bolag för att dra nytta av den högre potentialen som finns i dessa jämfört med storbolag. I och med att småbolag är mindre så har de också större tillväxtpotential än storbolag. Dessutom skiljer sig de mindre bolagen från storbolag på så sätt att de är mer flexibla och lite lättare kan hoppa på nya marknader, utveckla nya teknologier eller rikta in sig på specifika nischer. Sen är småbolag extra spännande för aktiva förvaltare som oss på Simplicity i och med att de är mindre kända och inte lika analyserade som storbolag, och därmed finns det också möjlighet att göra bättre klipp.

Stämmer det att investeringar i småbolag innebär en högre risk än exempelvis Large Cap-aktier?
Det stämmer. Småbolag är som grupp mer volatil. Detta beror på att en större del av värdet i småbolag ofta ligger längre in i framtiden då tillväxt och lönsamhet ska infrias. Med tanke på den högre risken är därför en global småbolagsfond ett bra alternativ, i och med att fonden får en hög riskspridning tack vare den globala diversifieringen. Dessutom så finns det småbolag som är mindre volatila än många storbolagsaktier, och man behöver såklart inte investera i de mest riskfyllda småbolagen bara för att man förvaltar en småbolagsfond. Simplicity Småbolag Global kommer t.ex. undvika förhoppningsbolag och istället söka sig till bolag som presterat bra, har sunda kassaflöden och är undervärderade baserat på egen analys.

Hur många innehav kommer Simplicity Småbolag Global ha i portföljen vid fondstart?
Fonden kommer ha mellan 80-90 innehav vid fondstart, vilket är en koncentrerad portfölj med tanke på att det finns mer än 5000 bolag att välja mellan och det är många marknader att sprida investeringarna på.  

Känns det oroligt att starta en ny fond när flera centralbanker flaggar för kommande räntehöjningar?
Som jag ser det så vore det konstigt om centralbankerna inte flaggade för räntehöjningar. Räntenivåerna är generellt sett historiskt låga, konjunkturen är stark, sysselsättningen är hög och inflationen stiger. Självklart finns det risker med räntehöjningarna. De som tagit de låga räntenivåerna för givet får troligtvis en väckarklocka inom den närmaste tiden. För sunda bolag med rimliga multiplar bör dock den starka ekonomin vara klart positiv. Med det sagt så ska man alltid vara långsiktig när man investerar i aktier.

Hur kommer det sig att du valt att utesluta företag som exploaterar fossila bränslen från fonden?
Detta går i linje med vårt hållbarhetsarbete på Simplicity. Majoriteten av forskarna är eniga om att vi inte kan fortsätta använda fossila bränslen i samma utsträckning vi gjort historiskt, ifall Parisavtalets mål på en temperaturökning på under 2 grader ska kunna nås. Det medför att investeringar i fossila bränslen blir etiskt komplicerade, och vi har därför valt att exkludera dessa bolag på samma grunder som vi exkluderar företag vars verksamhet är tobak, alkohol, pornografi, kommersiella spel, vapen eller krigsmateriel. Det finns många andra bolag som det känns bättre att placera i.

 

För mer utförlig information om Simplicity Småbolag Global samt riskinformation, vänligen besök fondsidan eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se alternativt 0340 21 95 00.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

16 maj

Tobacco Free Portfolios

Simplicity har anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Vi har sedan 2016 valt att utesluta bolag inom tobaksindustrin från investeringar i majoriteten av våra fonder, men har efter 1a maj skärpt kraven så att exkluderingen […]

Läs vidare
8 maj

Simplicity signerar BBFAW Investor Collaboration – För bättre djurhållning

Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017