1 juni

Lägesrapport Maj

Politisk turbulens påverkar marknaden
Maj blev en turbulent månad på såväl den politiska fronten som på marknaderna. I Italien misslyckades försöken att bilda regering vilket fick till följd att osäkerheten kring de tidigare problemländerna, Grekland, Italien, Spanien och Portugal, blossade upp igen. USA meddelade att de kommer införa stål- och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko från och med den 1 juni, men då beskedet var förväntat blev marknadsreaktionerna förhållandevis begränsade. På börserna var utvecklingen blandad och de amerikanska börserna steg medan de flesta europeiska sjönk.

Räntefondernas utveckling
Gällande räntemarknaden och kommande höjningar är läget fortsatt oklart. Den amerikanska centralbanken gav inte någon klar vägledning kring om hur många ytterligare räntehöjningar vi kan förvänta oss under 2018 efter den prognostiserade höjningen i juni. Sveriges Riksbank är splittrade avseende penningpolitiken framöver. Vår bedömning är att en första räntehöjning fortfarande ligger en bit bort i tiden. Fonderna utvecklades i olika riktning då Simplicity Likviditet steg med 0,03% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,01% respektive 0,41%.

Aktiefondernas utveckling
Tillväxtmarknaderna var under maj månad fortsatt pressade av utflöden från utländska investerare som väljer att ta hem pengar i takt med att räntenivåerna i framförallt USA börjar se mer attraktiva ut. I Kina fortsatte dessutom handelsdiskussionerna med USA att gå fram och tillbaka och resulterade i något mer positiva tongångar. Simplicity Kina hade trots turerna en fantastisk månad och steg med hela 5,1%. Särskilt fondens fastighets- och industribolag presterade bra.

Även den indiska marknaden hade kapitalutflöden och dessutom, som en naturlig följd av att oljepriset stigit kraftigt under det senaste året, har också bränslekostnaderna i Indien ökat och pressar landets regering till att sänka bränsleskatterna, något som skulle försämra landets budgetunderskott. Simplicity Indien höll dock emot bra tack vare hög vikt i defensiva konsumentbolag och totalt blev avkastningen 1,1%.

För Simplicity Småbolag Global fortsatte investeringen i amerikanska Medifast vara lyckosam och aktien har nu stigit med mer än 146% sedan köp. Geografiskt var i övrigt Kina en stark marknad för fonden, bl.a. genom det nya innehavet i modebolaget JNBY Design som steg med 19% under månaden. Fondens avkastning i maj landade på 5,1%.

Simplicity Afrika föll med 5,0% under månaden. Nedgången var bred över de flesta marknader och sektorer. Positivt var dock att S&P i slutet av månaden bekräftade kreditbetyget BB+ med stabila utsikter för Sydafrika, fondens största marknad.

Italiens osäkra politiska läge bidrog till att Simplicity Europa sjönk med 2,9%. Fonden hade två italienska innehav som båda backade och därefter lämnades i slutet av månaden. Istället ökade vikten i Tyskland och Sverige genom köp av bl.a. fastighetsbolaget Deutsche Wohnen och IT-bolaget Hexagon.

Både Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige presterade mycket bra och steg med 2,0% respektive 1,7%. För Simplicity Sverige var det främst Autoliv som bidrog positivt medan Simplicity Småbolag Sveriges främsta innehav under månaden var Thule Group. Simplicity Sverige har fortsatt undvika H&M vilket visat sig vara rätt även denna månad.

De svenska innehaven var också de som presterade bäst för Simplicity Norden, upp 0,3% under månaden. Industribolagen fortsatte uppåt och bl.a. Volvo och Sandvik var stora bidragsgivare i fonden. Största bidragsgivare var dock norska Tomra Systems (producerar återvinningsmaskiner) som steg med hela 24% efter ett föreslag i EU om hårdare återvinningsregler.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Maj (pdf)

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017