Rapporter

Här går att ladda ner aktuell och historisk information om våra fonder. Varje månadsskifte publiceras en aktuell månadsrapport över våra fonder med utveckling och innehavstruktur. Vid hel- och halvårsskifte publiceras dessutom en mer omfattande förvaltningsberättelse över våra fonders utveckling.

Aktuella rapporter

Halvårsrapport 2020

Halvårsrapport 2020

Ladda nr PDF
Årsberättelser 2019

Årsberättelser 2019

Ladda nr PDF
Senaste Månadsrapport

Senaste Månadsrapport

Ladda nr PDF

Arkiv

Halvårsrapport 2019 Ladda nr PDF
Årsberättelser 2018 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2018 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2017 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2017 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2016 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2015 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2015 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2014 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2014 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2013 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2013 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2012 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2012 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2011 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2011 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2010 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2010 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2009 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2009 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2008 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2008 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2007 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2007 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2006 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2006 Ladda nr PDF
Halvårsrapport 2005 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2005 Ladda nr PDF
Årsberättelse 2004 Ladda nr PDF
Copyright Simplicity AB 2017