Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt..

Fonder2016_banner

 

2017.02.01Lägesrapport januari

Den politiska osäkerheten som för närvarande råder i världen har inte gett inte någon nämnvärd påverkan på aktiemarknaderna. Det har varit små rörelser på de globala börserna under inledningen av året. Desto högre aktivitet  har det varit på räntemarknaden med många nyemissioner på euromarknaden. Läs mer om hur detta påverkat våra fonder i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport januari

2017.01.02Lägesrapport december

Den amerikanska centralbanken höjde i enlighet med marknadens förväntningar sin styrränta. Hur detta påverkade de finansiella marknaderna och våra fonders utveckling kan ni läsa mer om i vår senaste lägesrapport.

Lägesrapport december

2016.12.01Lägesrapport november

November präglades av presidentvalet i USA. Hur resultatet påverkade de finansiella marknaderna och våra fonders utveckling kan ni läsa mer om i vår senaste lägesrapport.

Lägesrapport november