Traditionellt sett jobbar kapital- och fondförvaltare med analyser som bygger på subjektiva och känslomässiga bedömningar av aktiemarknaden. På Simplicity jobbar vi inte traditionellt..

ForvFörklarar

FörvFörklarar_Glob_Maj2016FörvFörklarar_Fob_Maj2016

2017.04.04Lägesrapport mars

Det har varit en händelsrik månad med bland annat räntehöjningen i USA och britternas påbörjade utträde ur EU. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport mars

2017.03.02Lägesrapport februari

Den positiva stämningen på de finansiella marknaderna har fortsatt under februari vilket bidragit till den starka utvecklingen för både aktie- och räntemarknaden. Läs mer om detta i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport februari

2017.02.01Lägesrapport januari

Den politiska osäkerheten som för närvarande råder i världen har inte gett inte någon nämnvärd påverkan på aktiemarknaderna. Det har varit små rörelser på de globala börserna under inledningen av året. Desto högre aktivitet  har det varit på räntemarknaden med många nyemissioner på euromarknaden. Läs mer om hur detta påverkat våra fonder i vår senaste lägesrapport. 

Lägesrapport januari