1 september

Lägesrapport augusti

Kreditmarknaden stod stark under augusti när andra tillgångsslag föll. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport.

Stabil kreditmarknad i volatil omvärld
Nyhetsflödet under augusti kom att domineras av den politiska utvecklingen i världen. Förhållandet mellan Nordkorea och resten av världen har blivit allt mer spänt då landet genomfört ett antal robotuppskjutningar. USA drabbades av en mycket kraftig orkan, vilken orsakade stora materiella skador och även ledde till ett antal dödsfall. I Sverige avgick moderatledaren Anna Kinberg Batra samtidigt som den rödgröna regeringen plågats av sviterna efter skandalen kring Transportstyrelsen. Den höjda geopolitiska risken ledde till högre volatilitet och sjunkande börskurser. Dollarn fortsatte försvagas vilket kan skapa problem på sikt för den exportberoende, svenska industrin. Räntemarknaden utvecklades i olika riktning med sjunkande räntor i USA och Eurozonen medan de långa, svenska obligationsräntorna steg förhållandevis kraftigt, efter att den svenska inflationen visat sig vara höge än marknadens förväntningar.

I USA träffades världens centralbankirer på Federal Reservs årliga konferens i Jackson Hole. Varken Fedchefen, Janet Yellen eller hennes motsvarighet på ECB, Mario Draghi gav dock några signaler om den kommande tidens penningpolitik. Det faktum att ingen av dem heller kommenterade de sänkta förväntningarna på räntehöjningar i USA eller den starka euron tolkades av marknaden som en tyst accept på marknadens förväntningar. Detta ledde till en ytterligare försvagning av dollarn mot euron. De flesta bedömare räknar inte med någon höjning från Fed i september men att det kommer ytterligare signaler om hur och när minskningen av centralbankens balansräkning kommer ske. Även i Europa väntar marknaden på information om en avtrappning av ECB:s tillgångsköpsprogram. Det återstår dock att se om vi får någon vägledning redan i september eller om det dröjer till oktober.

Fondernas utveckling
På aktiesidan var det Simplicitys tillväxtmarknadsfonder som uppvisade den starkaste utvecklingen under augusti. Bäst utveckling hade Simplicity Kina som steg med 1,3 %. Under månaden släpptes positiv makrostatistik som bland annat visade att BNP-tillväxten för det andra kvartalet uppgick till 6,9 % och att försäljningen av fastigheter steg mer än förväntat under juni. Det var följaktligen också fastighetsaktier som bidrog mest till fondens avkastning då fonden har en hög exponering mot sektorn. På den negativa fronten gick Simplicity Europa ned mest. Detta förklarades bland annat av innehaven Danske Bank och G4S som föll på svaga rapporter. Fonderna Simplicity Norden, Sverige, Småbolag Sverige och Europa har haft en liten övervikt i cykliska bolag. Denna typ av bolag har en tendens att falla mer än marknaden under svaga perioder på börsen. Detta har bidragit till att fonderna tappat lite mer än index i den nedåtgående marknaden.

Kreditmarknaden påverkades inte i någon större utsträckning av den ökade volatiliteten på övriga finansiella marknader. Bolagens rapporter för det första halvåret har överlag varit bra och intresset för företagsobligationer har varit fortsatt stort, då många investerare fortsätter söka alternativ till den traditionella räntemarknaden. Trenden med att svenska bolag väljer att skaffa sig ett officiellt kreditbetyg fortsätter och i augusti fick fastighetsbolaget Sagax, kreditbetyget Ba1+ av Moody´s. Detta fick bolagets obligationer att stiga i värde, något som bidrog positivt till avkastningen i samtliga våra fonder. Primärmarknaden kom också igång efter sommaren och vi fick se nyemissoner från bland annat skogsbolaget Rottneros, fastighetsbolaget Balder och den holländska mobiloperatören Lebara.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017