1 augusti

Lägesrapport juli

Fortsatt politisk turbulens under juli samt nya intressanta besked från Riksbanken. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport.

Politisk turbulens men opåverkade marknader
Under månaden har de svenska företagen överlag levererat starka rapporter. Detta räckte dock inte för att tillfredsställa marknadens högt ställda förväntningar. Istället fick vi se en negativ utveckling på börserna, framförallt på den svenska. Den politiska turbulensen har fortsatt runt om i världen. I Sverige hotade de borgerliga partierna med en missförtroendeförklaring mot tre ministrar som en konsekvens av skandalen kring Transportstyrelsen. Detta föranledde Stefan Löfven att bilda om sin regering och i samband med det byta ut två av de utpekade ministrarna. I USA fortsätter problemen för president Trump som har fortsatt sparka tjänstemän i sin administration och har svårt att få igenom politiska beslut. Relationerna med Ryssland har ansträngts ytterligare då Ryssland besvarade de senaste sanktionerna mot landet med att utvisa 755 amerikanska diplomater.

På räntemarknaden har det varit en händelserik månad med räntebesked från både Riksbanken, ECB och Fed. Riksbanken lämnade som förväntat reporäntan oförändrad och räntebanan justerades upp marginellt. De meddelade samtidigt att de avser fortsätta med sina köp av statsobligationer i enlighet med det beslut som fattades i april. Vad som är intressant är att de inte längre indikerar fler sänkningar av reporäntan. Däremot gör de bedömningen att det kommer dröja till mitten av nästa år innan de höjer räntan. Inte heller ECB gjorde några förändringar av räntorna och kommunicerade också att de kommer fortsätta med sina obligationsköp till årsskiftet – eller längre om det skulle behövas. Räntebeskedet från den amerikanska centralbanken Fed bjöd på få överraskningar.

Fondernas utveckling
Den indiska marknaden fortsatte sin positiva utveckling i juli. Simplicity Indien steg med 2,5 % och är upp 19 % hittills i år. Samtliga aktiefonder med innehav på den svenska aktiemarknaden har påverkats negativt under juli på grund av de högt ställda förväntningarna på företagens rapporter som inte riktigt uppfylldes.

Kreditmarknaden har i motsats till aktiemarknaden inte påverkats negativt av bolagsrapporterna då den finansiella utvecklingen i de allra flesta bolag är fortsatt god och därmed tillräcklig för att motsvara kreditmarknadens förväntningar. Den positiva utvecklingen i räntefonderna fortsatte därmed under månaden.
Bland de transaktioner som gjorts under juli har vi deltagit i en nyemission i det honduranska investmentbolaget Inversiones Atlantida och i en utökning av ett befintligt obligationslån i fastighetsbolaget SBB. Vi har även utökat våra positioner i befintliga innehav såsom, Billerud, Nova Austral och Collector samt adderat ett antal nya innehav, till exempel Trelleborg.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017