31 oktober

Lägesrapport oktober

Fortsatt god utveckling på de finansiella marknaderna
Den politiska händelseutvecklingen i världen var i fortsatt fokus under oktober. I Japan fick president Shinzo Abes parti ett starkt stöd av väljarna vilket marknaden tolkade som att de senaste årens expansiva penning- och finanspolitik kommer fortsätta. I Kina höll det kinesiska kommunistpartiet sin 19:e partikongress och slutsatserna efter kongressen var att president Xi Jinping stärkt sin maktposition. I Spanien skapade resultatet i folkomröstningen om ett självständigt Katalonien inrikespolitisk oro. Trots den politiska turbulensen höll den positiva stämningen på de finansiella marknaderna i sig och börserna fortsatte stiga. I USA steg de långa obligationsräntorna något medan de europeiska- och svenska räntorna föll efter svagare inflationssiffror och duvaktiga signaler från centralbankerna.

Riksbanken valde som förväntat att lämna reporäntan oförändrad i samband med sitt direktionsmöte. Samtidigt meddelade man att obligationsköpen förlängs till årsskiftet. Ett eventuellt beslut om förlängning av köpen väntas i samband med räntemötet i december. Inte heller ECB gjorde någon förändring av sina styrräntor men förklarade att de har för avsikt att fortsätta med sina tillgångsköp fram till september 2018. Man flaggade även för möjligheten att förlänga köpprogrammet om så bedöms vara nödvändigt. Omfattningen av köpen sänktes dock från 60 till 30 miljarder Euro per månad. I USA väntar marknaden med spänning på vem som kommer utses till ny chef för den amerikanska centralbanken Fed.

Fondernas utveckling
Den positiva trenden för svenska storbolag fortsatte i oktober och bidrog till den goda utvecklingen i Simplicity Sverige. Det var bland annat de starka rapporterna från SCA, Volvo, Sandvik, Tele2 och Holmen som bidrog till fondens avkastning på 3,3 %. I Sverige har fastighetsmarknaden varit i fokus då rapporter om minskad efterfrågan och sjunkande priser på bostadsrätter skapat oro i marknaden och påverkat aktiekurserna för såväl bostadsbyggare som banker negativt. I både Indien och Kina vidtogs olika politiska åtgärder för att få igång utlåningen till de inhemska företagen. I Kina sänkte centralbanken bankernas kapitalkrav vilket hade en positiv effekt på banker och försäkringsbolag. I Indien genomfördes en kapitalinjektion i de statliga bankerna. Indiska aktier steg på bred front under månaden och flera bolag fick höjda riktkurser. Simplicity Indien steg med 6,6 % under oktober och var därmed den aktiefond som uppvisade den starkaste utvecklingen.

Den positiva undertonen i kreditmarknaden kvarstår, vilket bland annat återspeglats genom en fortsatt nedgång i kreditspreadarna . Fastighetssektorn har varit i fokus även i räntemarknaden och medfört sjunkande obligationskurser i bostadsutvecklingsbolagen. Vi har sedan tidigare en låg exponering mot denna typ av företag och under månaden minskades denna ytterligare. Trots att många företag befunnit sig i tysta perioder i samband med sina rapporter för tredje kvartalet, genomfördes en hel del primärmarknadstransaktioner. Vi deltog bland annat i emissioner i medicinteknikbolaget Melin Group, industribolaget Norsk Hydro och den holländska banken, NIBC. Samtliga fonder utvecklades positivt under månaden.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

13 februari

Simplicity Småbolag Global stängd 2019-02-18

Med anledning av President´s Day håller de amerikanska börserna helgstängt under måndagen den 18e februari, och likaså Simplicity Småbolag Global. Det officiella namnet på den tredje måndagen i februari är faktiskt inte President´s Day utan Washington´s Birthday, och firas till minne av USA´s förste president George Washington.

Läs vidare
1 februari

Lägesrapport Januari

Efter ett utmanande 2018, inleddes 2019 positivt med uppgångar på de flesta finansiella marknader. Bakgrunden till den ökade optimismen var bland annat förhoppningar om en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina samt förväntningar om en lägre räntehöjningstakt i USA. I Storbritannien röstade parlamentet ned det förslag till utträdesavtal som förhandlats fram mellan den brittiska […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017