1 oktober

Lägesrapport september

Stark utveckling på de finansiella marknaderna trots det spända politiska läget under månaden. Läs mer om detta och hur det påverkat våra fonders utveckling i vår senaste lägesrapport.

God ekonomisk tillväxt ger stöd till marknaden
September blev en händelserik månad. I USA lanserade president Trump ett förslag till skattereform som om det blir verklighet kan få stor påverkan på den amerikanska ekonomin. De flesta bedömare räknar dock inte med att förslaget blir genomfört i sin helhet utan ser det mer som ett första förhandlingsutspel. I Tyskland valdes Angela Merkel återigen som förbundskansler, om än med ett försvagat mandat. Det höga tonläget mellan Nordkorea och USA fortsatte med nya uttalanden från såväl amerikanskt som nordkoreanskt håll. Trots det spända politiska läget blev september en mycket stark månad på de finansiella marknaderna. De amerikanska börserna noterades på nya toppnivåer och i Sverige uppvisade börsen, en i stort sett oavbruten uppgång. Den positiva stämningen kan i hög utsträckning förklaras av en god tillväxt i världsekonomin vilken stödjer resultatutvecklingen i de flesta företag. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även räntemarknaderna och de långa obligationsräntorna steg under månaden.

Såväl Federal Reserve som ECB och Riksbanken lämnade sina styrräntor oförändrade i samband med sina räntemöten. Fed meddelade dock att de kommer inleda minskningen av sin balansräkning samtidigt som de indikerade fler räntehöjningar. Marknaden tolkade uttalandet som något mer ”hökaktigt” än förväntat och förutom stigande räntor ledde det även till en viss dollaruppgång. ECB gjorde inga förändringar av sitt stödköpsprogram samtidigt som de sade att besked om framtida justeringar kommer fattas senare i höst. Riksbanken bytte som förväntat sitt inflationsmål från KPI till KPIF som mäter inflation rensat för räntekostnader. Samtidigt infördes även ett variationsband på +/- 1 % kring detta mål. Dessa förändringar bedöms dock inte få någon praktisk inverkan på penningpolitiken. Vidare meddelade Riksbanksfullmäktige att Stefan Ingves förordnande som Riksbankschef förlängs med fem år.

Fondernas utveckling
September blev en positiv månad för de flesta av Simplicitys aktiefonder. Simplicity Europa och Sverige utmärkte sig med uppgångar om 4,8% vardera. Simplicity Europa gynnades av sina innehav i försäkringsbolag som steg efter att skadorna från orkanen Irma blev mindre än väntat. Även Deutsche Post, som är ett av fondens största innehav utvecklades starkt. I Simplicity Sverige steg både Thule och Volvo efter att båda bolagen höjt sina marginalmål. Även fondens investmentbolag Industrivärden, Investor och Kinnevik bidrog positivt till avkastningen. I Kina har fastighetsaktier haft en svag utveckling. Flera kinesiska städer har vidtagit åtgärder för att stävja uppgångarna i fastighetspriser till exempel genom att införa ett förbud mot att sälja sin bostad inom tre år efter det ursprungliga förvärvstillfället. Dessa åtgärder påverkade både Simplicity Asien och Simplicity Kina negativt men båda fonderna uppvisade trots detta en positiv avkastning under månaden.

På kreditmarknaden var aktiviteten hög och ett stort antal företag valde att ge ut nya obligationer. Det är värt att notera att trenden med att icke-finansiella företag väljer att finansiera sig i obligationsmarknaden håller i sig. Vi deltog bland annat i emissioner i återförsäkringsbolaget Sirius, bilåterförsäljaren Hedin Bil och fastighetsbolaget Akelius. I slutet av månaden annonserade ännu ett fastighetsbolag, Kungsleden, att de fått ett officiellt kreditbetyg, Ba1, av Moody´s, ett besked som fick bolagets obligationer att stiga i värde. Mobiltelefonoperatören Millicom erbjöd sig att köpa tillbaka sina obligationer med förfall 2021 något som bidrog positivt till avkastningen i Simplicity Företagsobligationer och Global Corporate Bond. Den positiva utvecklingen för fonderna fortsatte och Simplicity Likviditet steg med 0,05%, Simplicity Företagsobligationer med 0,21% och Global Corporate Bond med 0,24%.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

16 maj

Tobacco Free Portfolios

Simplicity har anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Vi har sedan 2016 valt att utesluta bolag inom tobaksindustrin från investeringar i majoriteten av våra fonder, men har efter 1a maj skärpt kraven så att exkluderingen […]

Läs vidare
8 maj

Simplicity signerar BBFAW Investor Collaboration – För bättre djurhållning

Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2017