Simplicity Norden

Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i september 2002. Sedan fondstart tillhör fonden de främsta, mätt i avkastning, i sin kategori. 

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Bland de främsta

Simplicity Norden har sedan fondstart utklassat sitt jämförelseindex och tillhör de allra främsta nordenfonderna mätt i både riskjusterad avkastning och avkastning. Fonden har belönats med fyra stjärnor hos Morningstar. Till skillnad mot en renodlad Sverigefond får du som investerare en exponering mot branscher och bolag som inte finns i samma utsträckning på Stockholmsbörsen. 

Om fonden

Fonden placerar i aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Av fondens innehav är nu mer än hälften placerat i Sverige. Då fonden investerar i hela Norden är den mer diversifierad än en renodlad Sverigefond och har därför större riskspridning, sett till landfördelning. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicity investerar aldrig i företag som är involverade i klusterbomber, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen eller landminor.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2002.09.23
Fondens startdatum 2002.09.23
Ers. till fondbolaget 1,6%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 5457-2839
PPM Fondnummer 484980
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(5)
Totalrisk(3år) 10,99%
Sharpe Ratio(3år) 1,39

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Utveckling och aktuella innehav

Visa

Simplicity Nordens utveckling

Period : 2014.09.23 - 2017.09.23
2017.09.21

Avkastning

Period Fonden
1 månad 2,4 %
3 månader -4,9 %
6 månader 5,0 %
12 månader 8,3 %
24 månader 23,7 %
36 månader 45,4 %
Sedan fondstart 647,2 %
Årsber avk sedan fondstart 14,4 %
uppdaterad 2017.09.21

10 största innehaven

Bolag Andel
DANSKE BANK (DK) 4,2 %
SWEDBANK A (SE) 3,9 %
INVESTOR B (SE) 3,7 %
NORDEA (SE) 3,5 %
TRELLEBORG B (SE) 3,0 %
SEB A (SE) 3,0 %
INDUSTRIVÄRDEN C (SE) 2,9 %
WÄRTSILÄ (FI) 2,8 %
LUNDBERGS B (SE) 2,7 %
SAMPO A (FI) 2,5 %
Andel av tillgångar 29,6 %.
uppdaterad 2017.09.21

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 56,7 %
Danmark 24,0 %
Finland 9,8 %
Norge 8,1 %
uppdaterad 2017.09.21

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 43,1 %
Industri & Tjänster 31,1 %
Dagligvaror 9,4 %
Sällanköpsvaror 5,4 %
Hälsovård 4,1 %
Telekomoperatörer 3,7 %
Material 1,8 %
Energi 0,0 %
Informationsteknik 0,0 %