Åtta fonder som täcker marknader i över 40 länder världen över.

Idag förvaltar vi fyra aktiefonder med fokus på Sverige och Norden. Vår första aktiefond, Simplicity Norden, lanserades redan 2002. Under senare år har vi breddat utbudet med tillskott för våra kunder som söker en global aktieexponering via Simplicity Småbolag Global. För exponering mot svenska aktier erbjuder vi både en traditionell Sverigefond samt en spännande variant som fokuserar på svenska småbolag.

Våra fyra prisvinnande räntefonder varierar i fokus från korta ränteplaceringar via Simplicity Likviditet till obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vårt nordiska DNA återfinns även bland räntefonderna genom Simplicity Företagsobligationer.

Aktiefonder

Vi erbjuder fyra aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Läs mer om vår aktieförvaltning.

Copyright Simplicity AB 2017