Elva fonder som täcker marknader i över 40 länder världen över. Simplicity var pionjärer på den svenska fondmarknaden när vi 2004 startade Simplicity Indien och 2006 när vi startade Simplicity Afrika. Idag förvaltar vi åtta aktiefonder med fokus på tillväxtmarknader och Norden samt tre räntefonder med fokus på korta ränteplaceringar och företagsobligationer utställda av företag från både när och fjärran.

Oavsett vilken fond du väljer att investera i kommer vår devis alltid vara närvarande: Hög riskjusterad avkastning före hög riskfylld avkastning.

Räntefonder

Vi erbjuder tre ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Aktiefonder

På Simplicity arbetar vi inte med traditionella aktieanalyser. Förvaltningen av våra aktiefonder sker istället enligt Simplicitys systematiska placeringsmodeller. Det innebär att våra förvaltare letar efter statistiskt motiverade investeringar genom en strukturerad process, vilket leder till hög kontinuitet i förvaltningen samt bidrar till god riskspridning i fonderna. En stor fördel med våra placeringsmodeller är att kortsiktiga emotionella bedömningar helt utesluts. Vår första fond, Simplicity Norden, har tillhört de främsta i sin kategori sedan starten 2002, och genom våra Indien och Afrika-fonder var vi bland de första i Sverige att erbjuda exponering mot dessa marknader för svenska sparare.

Copyright Simplicity AB 2017