Räntefonder

Vi erbjuder tre ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Aktiefonder

På Simplicity arbetar vi inte med traditionella aktieanalyser. Förvaltningen av våra aktiefonder sker istället enligt Simplicitys systematiska placeringsmodeller. Det innebär att våra förvaltare letar efter statistiskt motiverade investeringar genom en strukturerad process, vilket leder till hög kontinuitet i förvaltningen samt bidrar till god riskspridning i fonderna. En stor fördel med våra placeringsmodeller är att kortsiktiga emotionella bedömningar helt utesluts. Vår första fond, Simplicity Norden, har tillhört de främsta i sin kategori sedan starten 2002, och genom våra Indien och Afrika-fonder var vi bland de första i Sverige att erbjuda exponering mot dessa marknader för svenska sparare.

Copyright Simplicity AB 2017