Sju fonder som täcker marknader i över 40 länder världen över.

Idag förvaltar vi fyra aktiefonder med fokus på Sverige och Norden. Vår första aktiefond, Simplicity Norden, lanserades redan 2002. Under senare år har vi breddat utbudet med tillskott för våra kunder som söker en global aktieexponering via Simplicity Småbolag Global. För exponering mot svenska aktier erbjuder vi både en traditionell Sverigefond samt en spännande variant som fokuserar på svenska småbolag.

Våra tre prisvinnande räntefonder varierar i fokus från korta ränteplaceringar via Simplicity Likviditet till obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vårt nordiska DNA återfinns även bland räntefonderna genom Simplicity Företagsobligationer.

Oavsett vilken fond du väljer att investera i kommer vår devis alltid vara närvarande: Hög riskjusterad avkastning före hög riskfylld avkastning.

Räntefonder

Vi erbjuder tre ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Aktiefonder

Vi erbjuder fyra aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Läs mer om Simplicity aktieförvaltning.

Copyright Simplicity AB 2017