Aktiv fondförvaltning sedan 2002

Fondförvaltning

Simplicity är sedan 2002 ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag och förvaltar aktivt aktie- och räntefonder utifrån vår övergripande investeringsfilosofi med målet att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning.

Portföljförvaltning

Vår portföljförvaltningstjänst erbjuder diskretionära portföljer åt stiftelser, institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Vi kan även erbjuda rådgivande förvaltning för dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten.

Stiftelsetjänst

Simplicity erbjuder en behovsanpassad helhetslösning för stiftelser rörande förvaltning, administration, redovisning, styrelseadministration och ansökningshantering.

Välkommen till Simplicity

Simplicity AB är sedan 2002 ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag
och förvaltar 22 miljarder aktivt i aktie- och räntefonder.

Vi förvaltar även diskretionära portföljuppdrag samt erbjuder en komplett Stiftelsetjänst för stiftelser.

Vi har kontor i Varberg, Stockholm och Göteborg.

Nyhet – 16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Nyhet – 1 februari

Lägesrapport januari 2024

Efter den starka avslutningen på 2023, där investerarna diskonterade ett mycket gynnsamt scenario med kommande räntesänkningar och en mjuklandning i ekonomin, fick vi se en viss rekyl under inledningen av 2024. De långa obligationsräntorna steg, börsutvecklingen var avvaktande och i den internationella kreditmarknaden inleddes året med stigande kreditspreadar. Även om kreditspreadarna varierade en del blev […]

Läs vidare
Nyhet – 2 januari

Lägesrapport december 2023

Efter ett turbulent 2023 där marknaderna i hög utsträckning påverkats av inflations- och ränteutveckling fick vi en stark avslutning på året med stigande börser och sjunkande räntor.   Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Spirande förhoppningar om räntesänkningar Den främsta förklaringen till den starka utvecklingen var stigande förhoppningar om räntesänkningar och en mjuklandning i konjunkturen. Om detta […]

Läs vidare

Öppna Fonddepå/ISK

En fonddepå eller ISK-konto direkt hos oss passar både dig som privat- person eller juridisk person. Registrera dig enkelt och bekvämt med Mobilt BankID.

Portföljförvaltning

Vi erbjuder diskretionär förvaltning åt förmögna privatpersoner, institutioner, företag och stiftelser. Läs mer om våra tjänster inom portföljförvaltning 

Aktuella kurser

Fondernas NAV publiceras varje dag senast kl 17.00. För Simplicity Green Impact och Simplicity Palma publicer- as NAV efterföljande dag senast kl 10.00

Våra fonder

Räntefonder

Vi erbjuder sex räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. Historiskt sett har vi kunnat uppnå en god riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning i samtliga räntefonder, och flera av våra fonder är prisbelönta.

Aktiefonder

Vi erbjuder sex aktiefonder och en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning.  Vi söker de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen varierar mellan olika fonder och över tid.
Vi erbjuder en blandfond med både aktier och räntepapper kan fondens exponering beroende på marknadsläge.

Enkelt att komma igång

Att investera i våra fonder är väldigt enkelt. Du kan investera i våra fonder genom att öppna ett fondkonto eller ISK direkt hos oss på Simplicity, investera via din bank, fondtorg eller pensionssparande. Välkommen till Simplicity.

1
Fyll i och signera via Mobilt Bank-ID
2
Bekräftelse på registrering
3
Överför pengar till fonder

Investera via din bank eller fondtorg

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investering- ar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Vår månadsrapportering ingår av tekniska skäl inte per automatik om du investerar via din bank, men om du kontaktar vår kundservice så ordnar vi självklart det.

Copyright Simplicity AB 2023