Aktiv fondförvaltning sedan 2002

Fondförvaltning

Simplicity är sedan 2002 ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag och förvaltar aktivt aktie- och räntefonder utifrån vår övergripande investeringsfilosofi med målet att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning.

Portföljförvaltning

Vår portföljförvaltningstjänst erbjuder diskretionära portföljer åt stiftelser, institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Vi kan även erbjuda rådgivande förvaltning för dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten.

Stiftelsetjänst

Simplicity erbjuder en behovsanpassad helhetslösning för stiftelser rörande förvaltning, administration, redovisning, styrelseadministration och ansökningshantering.

Välkommen till Simplicity

Simplicity AB är sedan 2002 ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag
och förvaltar 22 miljarder aktivt i aktie- och räntefonder.

Vi förvaltar även diskretionära portföljuppdrag samt erbjuder en komplett Stiftelsetjänst för stiftelser.

Vi har kontor i Varberg, Stockholm och Göteborg.

Nyhet – 4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
Nyhet – 1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Lägesrapport – 1 september

Lägesrapport augusti

Under månaden steg volatiliteten i de finansiella marknaderna när marknadens fokus skiftade mellan förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin och rädsla för en kraftigare avmattning. Den höga förräntningstakten i räntefonderna fortsatte dock att ge stöd till utvecklingen och samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden. Aktiemarknaden var desto mer avvaktande inför signaler om fortsatta styrräntehöjningar, vilket […]

Läs vidare

Öppna Fonddepå/ISK

En fonddepå eller ISK-konto direkt hos oss passar både dig som privat- person eller juridisk person. Registrera dig enkelt och bekvämt med Mobilt BankID.

Portföljförvaltning

Vi erbjuder diskretionär förvaltning åt förmögna privatpersoner, institutioner, företag och stiftelser. Läs mer om våra tjänster inom portföljförvaltning 

Aktuella kurser

Fondernas NAV publiceras varje dag senast kl 17.00. För Simplicity Green Impact och Simplicity Palma publicer- as NAV efterföljande dag senast kl 10.00

Våra fonder

Aktiefonder

Vi erbjuder sex aktiefonder och en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen varierar mellan olika fonder och över tid.
Vi erbjuder en blandfond med både aktier och räntepapper kan fondens exponering beroende på marknadsläge.

Enkelt att komma igång

Att investera i våra fonder är väldigt enkelt. Du kan investera i våra fonder genom att öppna ett fondkonto eller ISK direkt hos oss på Simplicity, investera via din bank, fondtorg eller pensionssparande. Välkommen till Simplicity.

1
Fyll i och signera via Mobilt Bank-ID
2
Bekräftelse på registrering
3
Överför pengar till fonder

Investera via din bank eller fondtorg

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investering- ar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Vår månadsrapportering ingår av tekniska skäl inte per automatik om du investerar via din bank, men om du kontaktar vår kundservice så ordnar vi självklart det.

Copyright Simplicity AB 2023