Simplicity Norden är flaggskeppet i vår fondfamilj som ända sedan starten 2002 tillhört de främsta mätt i avkastning i sin kategori. 

Simplicity Norden placerar i aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Då fonden investerar i hela Norden är den mer diversifierad än en renodlad Sverigefond och har därför större riskspridning, sett till landfördelning. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar med stort fokus på riskanalys. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer bolagets prestation samt granskar fundamentala och kvantitativa faktorer. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Norden är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

 

Morningstar Fund Awards 2019
Baserat på resultaten de senaste fem åren och särskilt 2018, utsågs fonden Simplicity Norden som vinnare i kategorin Best Nordic Equity Fund. 

Köp Simplicity Norden

Du kan köpa Simplicity Norden genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2002.09.23
 • 1,6%
 • 100 kr
 • 5457-2839
 • 484980

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (5)
 • 16,19%
 • 0,19

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -2.03%
 • -15.05%
 • -14.62%
 • -3.11%
 • -41.59 %
 • N/A
 • N/A
 • -26.48%
 • -14.45%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 97.0%
 • 3.0%

10 största innehaven

 • 8.2%
 • 8.2%
 • 6.8%
 • 6.4%
 • 4.6%
 • 4.4%
 • 4.4%
 • 4.4%
 • 4.3%
 • 4.3%

Geografisk fördelning

 • 96.3%
 • 1.8%
 • 0.7%
Copyright Simplicity AB 2021