Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Nyhet – 20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
Nyhet – 7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Lägesrapport – 1 mars

Lägesrapport februari

Februari blev en händelserik månad med ett omfattande nyhetsflöde inom många olika områden. Räntefonderna fortsatte att utvecklas positivt över linjen under månaden och där den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot bäst bland annat på grund av att många nordiska obligationer löper rörlig ränta och att de underliggande yielderna är högre i Norden. För aktiemarknadernas del var […]

Läs vidare

Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Vi förvaltar fyra aktiefonder och fyra räntefonder med ett stort fokus på Norden och Sverige kompletterat med globala investeringar. Målet i vår förvaltning är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar god avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag. Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Vår första fond, aktiefonden Simplicity Norden, lanserades redan år 2002 och vi har under senare år kompletterat aktieförvaltningen med en traditionell Sverigefond, Simplicity Sverige, som investerar i stora till medelstora bolag där samtliga innehav är noterade på Stockholmsbörsen. För investerare som söker välskötta småbolag erbjuder vi Simplicity Småbolag Sverige. Småbolag har historiskt sett avkastat bättre än storbolag, och här fångar vi upp värdeskapandet och avkastningspotentialen bland svenska bolag. Simplicity Småbolag Global bygger på samma filosofi, men har ett globalt investeringsmandat.

Via våra tre prisvinnande räntefonder erbjuds tre olika risknivåer där samtliga fonder är valutasäkrade i svenska kronor. Korta ränteplaceringar med ett stort inslag av svenska bolag i Simplicity Likviditet, vårt nordiska DNA via Simplicity Företagsobligationer och obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vår senaste fond, Simplicity High Yield, investerar i nordiska företagsobligationer lägre kreditvärdighet, en något högre risk men även möjlighet till långsiktig högre avkastning.

Räntefonder

Vi erbjuder fyra räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. Historiskt sett har vi kunnat uppnå en god riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning i samtliga räntefonder. Vårt mål är att skapa långvariga relationer med såväl kunder som samarbetspartners genom att fortsätta leverera goda resultat och kontinuitet i förvaltningen.

Aktiefonder

Vi erbjuder fyra aktieportföljer som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riksjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på subjektiva bedömningar.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2023
Simplicity Norden A 2023-03-24 757.85 SEK -1.21% -2.92%
Simplicity Norden B 2023-03-24 111.73 SEK -1.20% -2.73%
Simplicity Sverige 2023-03-24 182.27 SEK -1.24% 0.12%
Simplicity Småbolag Sverige A 2023-03-24 176.45 SEK -1.16% 1.12%
Simplicity Småbolag Sverige B 2023-03-24 136.46 SEK -1.16% 1.10%
Simplicity Småbolag Sverige C 2023-03-24 157.06 SEK -1.16% 1.22%
Simplicity Småbolag Global 2023-03-24 132.1 SEK -1.15% -0.22%
Simplicity Fastigheter A 2023-03-24 73.52 SEK -2.03% -14.45%
Simplicity Fastigheter B 2023-03-24 69.85 SEK -2.03% -14.48%
Simplicity Fastigheter C 2023-03-24 74.15 SEK -2.02% -14.40%
Simplicity Företagsobligationer A 2023-03-24 126.37 SEK -0.17% 1.65%
Simplicity Företagsobligationer B 2023-03-24 103.76 SEK -0.16% 1.64%
Simplicity Företagsobligationer C 2023-03-24 103.66 SEK -0.16% 1.71%
Simplicity Global Corporate Bond A 2023-03-24 118.1 SEK -0.34% 0.71%
Simplicity Global Corporate Bond B 2023-03-24 90.77 SEK -0.34% 0.67%
Simplicity Global Corporate Bond C 2023-03-24 97.42 SEK -0.34% 0.82%
Simplicity Likviditet A 2023-03-24 114.56 SEK 0.01% 1.05%
Simplicity Likviditet B 2023-03-24 103.86 SEK 0.01% 1.03%
Simplicity High Yield A 2023-03-24 107.17 SEK -0.25% 2.38%
Simplicity High Yield B 2023-03-24 98.97 SEK -0.25% 2.34%
Simplicity High Yield C 2023-03-24 108.41 SEK -0.25% 2.50%
Simplicity Palma A 2023-03-23 110.43 SEK -0.18% -1.40%
Simplicity Palma B 2023-03-23 113.07 SEK -0.18% -1.29%
Simplicity Green Impact A 2023-03-23 99.82 SEK 0.83% 3.95%

Investera i våra fonder

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investeringar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Här nedan syns ett urval av de plattformar där våra fonder finns tillgängliga.Copyright Simplicity AB 2021