Investeringssparkonto - ISK

ISK är ett konto där du exempelvis kan spara i fondandelar, köpa och sälja fonder utan att deklarera dina vinster och förluster. ISK beskattas med en så kallad årlig schablonbeskattning. Simplicity tar inte ut några extra avgifter för ISK, du kan dessutom flytta in dina andelar i våra fonder från annat ISK-sparande till Simplicity och samla allt på ett och samma ställe.

Så här startar du ISK

Fyra enkla steg för att öppna ett ISK-konto hos Simplicity:

  1. Ta del av Förhandsinformaton för ISK
  2. Signera Avtal om investeringssparkonto – ISK via Mobilt BankID
  3. Överför pengar till ditt nyöppnande ISK-konto
  4. Välj fonder och investera
  5. Flytta fonder från befintligt ISK till Simplicity

Frågor och svar kring ISK

Hur öppnar jag ett investeringssparkonto (ISK) hos Simplicity?

För att öppna ISK hos Simplicity vill vi att du först tar del av viktig förhandsinformation om ISK. Därefter ska du skicka in en ansökan om att ingå avtal och öppna ett ISK hos Simplicity. Ta också del av våra allmänna villkor för ISK. Efter avtal är signerade för du över pengar till dit ISK-konto och handlar fondandelar.

I vilka fonder kan jag spara på ett ISK hos Simplicity?

På ett ISK hos Simplicity får du inneha fondandelar i alla våra fonder och andelsklasser:

Simplicity Norden
Simplicity Sverige
Simplicity Småbolag Sverige
Simplicity Småbolag Global
Simplicity Green Impact
Simplicity Fastigheter
Simplicity Likviditet
Simplicity Företagsobligationer
Simplicity Global Corporate Bond
Simplicity High Yield

Vilka avgifter tas ut?

Det utgår ingen särskild avgift för att öppna ett ISK hos Simplicity, sedvanliga förvaltningsavgifter likt vid sparande utanför ISK gäller. Information om fondavgifter finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer.

Hur sätter jag in pengar på ISK?

För att sätta in pengar, som enklast görs via bankgiro, förutsätts att ditt ISK redan är öppnat. Viktigt att komma ihåg – det är ditt ISK-nummer som alltid skall anges vid insättning. Följ instruktioner här.

Hur köper jag fonder med pengar som jag redan har på mitt ISK?

Om du har oplacerade pengar på ditt ISK och vill använda pengarna för att köpa en fond, använder du denna blankett, eller kontaktar Simplicity kundservice via telefon 0340-21 95 00 eller e-post kundservice@simplicity.se.

Hur kan jag föra över ett fondinnehav från mitt vanliga fondkonto hos Simplicity till mitt nya ISK hos Simplicity?

För att föra över ett befintligt fondinnehav hos Simplicity till ditt ISK behöver du först sälja fondandelar, och sedan köpa andelar i ditt ISK. Kontakta Simplicity kundservice via telefon 0340-21 95 00 eller e-post kundservice@simplicity.se.

Flytten från fondkontot kan utlösa kapitalvinstbeskattning, då Skatteverket likställer överföringen skatterättsligt som en avyttring vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt fonderna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ditt ISK.

Hur kan jag flytta ett befintligt sparande på ISK hos ett annat företag till mitt ISK hos Simplicity?

För flytt av ISK mellan ett annat företag och Simplicity använder du denna blankett.

Observera dock att vi på Simplicity bara kan ta emot sparande i våra fonder som nämnts ovan. Du kan alltså inte flytta över exempelvis aktieinnehav eller innehav i externa fonder till ditt ISK hos oss på Simplicity.

Erhåller jag ränta på det kapital som jag har innestående på mitt ISK?

Du erhåller för närvarande ingen ränta för det kapital som inte har placerats i fonder på ditt ISK. Kapital som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten påverkas av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden samt valutornas framtida utveckling. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Skall jag själv deklarera de fondaffärer som görs i ISK?

Nej, du behöver inte deklarera dina fondaffärer separat.

Vad gäller vid försäljning av fondandelar med vinst respektive förlust i deklarationen?

Vi försäljning av andelar med vinst så behöver du ej betala vinstskatt, då ISK schablonbeskattas löpande även om ditt sparande minskat i värde. Du kan inte göra avdrag på skatten vid förlust.

Omfattas ISK av bankgarantin?

Investeringssparkontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Simplicitys insättningar av kontanta medel för kunds räkning på klientmedelskonto i kreditinstitut kan emellertid omfattas av insättningsgarantin. Huvudregeln för ett klientmedelskonto är att de bakomliggande ägarna till pengarna vardera kan få ersättning upp till 100 000 euro. Om du önskar ytterligare information vänligen kontakta Simplicity kundservice.

Skatteverket svarar på frågor om ISK

Skatteverkets vanliga frågor angående sparande inom ISK: www.skatteverket.se

Kan jag få individuella råd om mina fonder?

Vi tillhandahåller generell information om våra fonder, sparformer samt om utvecklingen och de marknader vi investerar i. Vi har ej rådgivningstillstånd och kan härav inte ge individuellt anpassade eller specifika råd utifrån just dina förutsättningar.

Vem kan jag vända mig till för frågor om ISK?

Om du vill veta mer om ISK hos Simplicity så är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 0340-21 95 00 eller e-post kundservice@simplicity.se

Copyright Simplicity AB 2023