Simplicity Likviditet

Nu finns fonden Simplicity Likviditet med i SEBs utbud av fonder.

Ta del av vår informationsvideo för Simplicity Likviditet (4min).

Mer information om fonden:

Fondfaktablad KIID

 

Copyright Simplicity AB 2023