Hållbara investeringar i aktie- och räntefonder.

Idag förvaltar vi sex aktiefonder med fokus på Sverige och Norden. Vår första aktiefond, Simplicity Norden, lanserades redan 2002. Under senare år har vi breddat utbudet med tillskott för våra kunder som söker en global aktieexponering via Simplicity Småbolag Global. För exponering mot svenska aktier erbjuder vi både en traditionell Sverigefond samt en spännande variant som fokuserar på svenska småbolag. Hösten 2020 lanserade vi även en unik fastighetsfond förvaltad av både vårt aktie- och ränteteam, Simplicity Fastigheter.  Fokus på börsnoterade fastighetsbolag som förvaltar och bygger i Norden. Våren 2022 lanserade vi Simplicity Green Impact, vår första fond som klassificeras som artikel nio enligt SFDR och har hållbara investeringar som primärt mål.

Våra fyra prisvinnande räntefonder varierar i fokus från korta ränteplaceringar via Simplicity Likviditet till obligationer utställda av globala bolag genom Simplicity Global Corporate Bond. Vårt nordiska DNA återfinns även bland räntefonderna genom Simplicity Företagsobligationer. Sommaren 2020 lanserade vi vår senaste räntefond, Simplicity High Yield, som har ett nordiskt fokus och investerar i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet.

Söker du exponering mot aktiemarknaden, men tycker samtidigt att ränteinvesteringar och obligationer skänker välbehövlig trygghet? Vår blandfond Simplicity Palma investerar primärt i våra egna fonder, och har mandat att antingen vara fullinvesterad mot aktie- eller räntemarknaden. Vårt mål med fonden är att erbjuda dig som investerare en över tid högre avkastning än ränteplaceringar, men till en lägre risk än aktiemarknaden.

Räntefonder

Vi erbjuder fyra ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Läs mer om vår ränteförvaltning.

Aktiefonder

Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Läs mer om vår aktieförvaltning.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen varierar mellan olika fonder och över tid.
Vi erbjuder en blandfond med både aktier och räntepapper kan fondens exponering beroende på marknadsläge.

Copyright Simplicity AB 2023