Reports

Här går att ladda ner aktuell och historisk information om våra fonder. Varje månadsskifte publiceras en aktuell månadsrapport över våra fonder med utveckling och innehavstruktur. Vid hel- och halvårsskifte publiceras dessutom en mer omfattande förvaltningsberättelse över våra fonders utveckling.

Current reports

Archive

Copyright Simplicity AB 2023