Simplicity är sedan 2002 ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag och förvaltar aktivt aktie- och räntefonder utifrån vår övergripande investeringsfilosofi med målet att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning.

Om vår fondförvaltning

Simplicity förvaltar i dagsläget drygt 27 miljarder kronor åt privatpersoner, institutionerm stiftelser och företag. Våra fonder finns tillgängliga för direktkunder via fondkonto och ISK, men också på flera olika fondplattformar för sparande i tjänstepension eller hos Premiepensionsmyndigheten.

Förvaltning görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag som uppfyller våra krav på ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Riskbedömningen ligger högt på agendan i varje enskild investering, och samtliga fonders portföljer har stor riskspridning med innehav i ett stort antal bolag från olika branscher som leder oss mot målsättningen om god riskjusterad avkastning.

Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Om våra fonder

Målet i vår förvaltning av både aktie- och räntefonder är att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning där vi över tid genererar stabil avkastning till lägre risk. Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag.

Vi förvaltar sex aktiefonder, en blandfond och fem räntefonder. Vår första aktifond, Simplicity Norden, lanserade redan 2002 och tillhör de främsta i sin kategori sedan fonstart. Vår första räntefond, Simplicity Likviditet, lanserades 2006 och är även den en av de främsta korta räntefonderna på den svenska fondmarknaden. 2012 startade vi ytterligare räntefonder med inriktning på företagsobligationer.

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Enkelt att komma igång

Att investera i våra fonder är väldigt enkelt. Du kan investera i våra fonder genom att öppna ett fondkonto eller ISK direkt hos oss på Simplicity, investera via din bank, fondtorg eller pensionssparande. Välkommen till Simplicity.

1
Fyll i och signera via Mobilt Bank-ID
2
Bekräftelse på registrering
3
Överför pengar till fonder

Ansvarsfulla investeringar

På Simplicity är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet centrala inslag i förvaltningen. Vi investerar i välskötta bolag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta är en viktig faktor för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen varierar mellan olika fonder och över tid.
Vi erbjuder en blandfond med både aktier och räntepapper kan fondens exponering beroende på marknadsläge.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljerad statistik om respektive fonds utveckling över tid, eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Fund Date NAV 1 dag 2024
Simplicity Norden A 2024-06-12 999.67 SEK 1.48% 17.41%
Simplicity Norden B 2024-06-12 148.93 SEK 1.49% 17.84%
Simplicity Sverige 2024-06-12 241.04 SEK 1.94% 14.00%
Simplicity Småbolag Sverige A 2024-06-12 206.82 SEK 1.68% 11.14%
Simplicity Småbolag Sverige B 2024-06-12 144.42 SEK 1.68% 11.16%
Simplicity Småbolag Sverige C 2024-06-12 185.12 SEK 1.68% 11.33%
Simplicity Småbolag Global 2024-06-12 168.79 SEK 0.43% 14.78%
Simplicity Fastigheter A 2024-06-12 97.3 SEK 2.29% 0.74%
Simplicity Fastigheter B 2024-06-12 83.51 SEK 2.29% 0.76%
Simplicity Fastigheter C 2024-06-12 98.58 SEK 2.29% 0.84%
Simplicity Green Impact A 2024-06-11 128.8 SEK -0.39% 15.08%
Simplicity Green Impact B 2024-06-11 116.17 SEK -0.39% 15.11%
Simplicity Green Impact C 2024-06-11 130.5 SEK -0.39% 15.45%
Simplicity Green Impact D 2024-06-11 128.88 SEK -0.39% 15.11%
Simplicity Likviditet A 2024-06-12 121.59 SEK 0.01% 2.57%
Simplicity Likviditet B 2024-06-12 110.3 SEK 0.01% 2.55%
Simplicity Företagsobl A 2024-06-12 139.16 SEK 0.06% 4.32%
Simplicity Företagsobl B 2024-06-12 104.54 SEK 0.06% 4.29%
Simplicity Företagsobl C 2024-06-12 114.72 SEK 0.06% 4.50%
Simplicity Global Corp A 2024-06-12 131.36 SEK 0.19% 3.53%
Simplicity Global Corp B 2024-06-12 91.32 SEK 0.20% 3.49%
Simplicity Global Corp C 2024-06-12 108.9 SEK 0.19% 3.72%
Simplicity High Yield A 2024-06-12 119.24 SEK 0.08% 4.84%
Simplicity High Yield B 2024-06-12 97.52 SEK 0.08% 4.84%
Simplicity High Yield C 2024-06-12 121.23 SEK 0.08% 5.04%
Simplicity Palma A 2024-06-11 129.77 SEK -0.16% 9.86%
Simplicity Palma B 2024-06-11 133.64 SEK -0.16% 10.09%
Simplicity Maturity 2027 A 2024-06-12 105.18 0.04% 4.36%
Copyright Simplicity AB 2023