Fonden har ett nordiskt fokus och investerar i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, jämfört med merparten av innehaven i våra befintliga räntefonder, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning.

Vi väljer bort bolag inom energisektorns icke förnyelsebara branscher, så som olja, kol och gas, precis som vi gör i våra andra fonder då det är en kategori av bolag som vi tror kommer få det svårt i den omställning som sker mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt försöker vi hitta bolag som genom sin verksamhet kan bidra positivt till denna omställning. Vi har för avsikt att ha en viss andel av fondens kapital investerat i så kallade gröna och sociala obligationer.

Fonden är den av våra företagsobligationsfonder med högst risk. Som investerare i fonden bör man därför ha en placeringshorisont som uppgår till minst tre år. Målsättningen är att Simplicity High Yield skall vara den av Simplicitys företagsobligationsfonder som skall kunna ge högst avkastning över tid med ett avkastningsmål om 3,5 – 5,5% vid nuvarande ränteläge.

Läs vår intervju med fondförvaltarna inför starten här.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity High Yield är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg, MSCI, Capital IQ samt analyser från ett antal analyshus och banker. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity High Yield

Du kan köpa Simplicity High Yield genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2020.08.14
 • 0,90%
 • 100 SEK
 • 5518-0921

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medium (4)
 • n/a
 • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.16%
 • -2.32%
 • 0.10%
 • -4.86%
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • 3.77%
 • -7.07%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 2 825.0%
 • 66.1%

10 största innehaven

 • 2.4%
 • 2.3%
 • 2.3%
 • 2.2%
 • 2.1%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 1.9%
 • 1.9%
 • 1.9%

Geografisk fördelning

 • 44.3%
 • 18.6%
 • 12.5%
 • 6.0%
 • 5.7%
 • 5.0%
 • 4.7%
 • 3.1%
Copyright Simplicity AB 2021