Vi är Simplicity

Välkommen att ta kontakt med oss på Simplicity.
Du når oss enklast via email enligt förnamn@simplicity.se, eller via växel 0340-219500
MEDARBETARE

Förvaltningsteam

Ulf Ingemarson

Ulf Ingemarson

VD | Partner | Ansvarig aktieförvaltning

Grundade fondbolaget 2002. Har 30 års erfarenhet av aktiehandel och produktutveckling av placeringsmodeller. Ansvarig förvaltare av aktiefonderna.

Henrik Tingstorp

vVD | Partner | Ansvarig ränteförvaltning

Började på Simplicity 2005. Ansvarig förvaltare för räntefonderna.

Fabian Dahl

Partner | Fondförvaltare räntefonder

Började på Simplicity 2015. Har tidigare arbetat på Sjätte AP-fonden och Handelsbanken. Ansvarig för Portföljförvaltning.

Anton Kristiansson

Fondförvaltare aktiefonder

Började på Simplicity 2015 efter att ha tagit en Mastersexamen i Finans med Investment Management som inriktning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Johanna Ingemarson

Fondförvaltare aktiefonder | Hållbarhetsansvarig

Började som analytiker på Simplicity 2020. Har tidigare arbetat på Boston Consulting Group och har en Kandidat- samt Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus Thyni

Partner | Fondförvaltare räntefonder

Började på Simplicity 2018. Har jobbat inom finansbranschen sedan 2006 och kommer senast från  Oppenheimer & Co. i London.

Anders Silkisberg

Portföljförvaltare | Investment Strategy

Började på Simplicity 2023. I finansbranschen sedan 1988. Var med och byggde upp Family Office avdelningen på SEB 2001-2014. 

Richard Andborn

Portföljförvaltare | Investment Strategy

Började på Simplicity 2023. Har mer än 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning på banker & fondkommissionärer. Har arbetat länge tillsammans med stiftelsekunder.

Fredrik Olsson

Senior Portföljförvaltare

Började som på Simplicity 2024. I finansbranschen sedan 2009, kommer senast från SEB Stiftelseförvaltning med lång erfarenhet av stiftelsekunder

Marknad, Kund & Stiftelseansvar

Hans Bergqvist

vVD | Partner | Ansvarig Marknad & IT

Började på Simplicity 2004. Har en bakgrund som dataingenjör. Ansvarar för Marknads- och IT-frågor.

Jonas Hall

Partner |  Kundrelationsansvarig

Började på Simplicity 2013. Lång erfarenhet från rådgivning inom SEB och Erik Penser Bank. Arbetar främst mot bolagets direktkunder och samarbetspartners.

Tommy Taponen

Marknad och kundrelationer

Började på Simplicity 2018. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med 30 års erfarenhet inom bank & finans. Arbetar främst mot bolagets direktkunder och samarbetspartners.

Rose Mjörnstedt

Ansvarig Stiftelsetjänst

Började på Simplicity 2023. Har mångårig erfarenhet från Stiftelseverksamhet och Private Banking. Ansvarig för Simplicity Stiftelsetjänst.

Jacob Ingemarson

Kundansvar Portföljförvaltning

Började på Simplicity 2018. Arbetar som kundansvarig mot fondbolagets direktkunder.

Risk & Fondadministration

Simon Hansen

Riskansvarig

Började på Simplicity 2014. Har arbetat som licensierad privatrådgivare inom Nordea.

Hanna Kläppe

Ekonomiansvarig

Började på Simplicity 2014. Har flera års erfarenhet inom redovisning. Arbetar med fondbolagets ekonomi och fondernas administration.

Benny Andersson

Ansvarig Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2014 efter att ha tagit ekonomiexamen med management som inriktning. Arbetar med fondernas administration.

Lena Wehlin

Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2004. Har arbetat på marknadsavdelningen på Nasdaq OMX. Arbetar med fondernas administration.

Marie Ingemarson

Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2006. Arbetar med fondernas administration och som kontorsansvarig.

Erik Nilsson

Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2022. Arbetar med fondernas administration.

Copyright Simplicity AB 2023