Ulf Ingemarson

VD | Partner | Ansvarig aktieförvaltning

Grundade fondbolaget 2002. Har 30 års erfarenhet av aktiehandel och produktutveckling av placeringsmodeller. Ansvarig förvaltare av aktiefonderna.

 

Hans Bergqvist

vVD | Partner | Ansvarig Marknad/IT

Började på Simplicity 2004. Har en bakgrund som dataingenjör. Ansvarar för Marknads- och IT-frågor.

Henrik Tingstorp

vVD | Partner | Ansvarig ränteförvaltning

Började på Simplicity 2005. Ansvarig förvaltare för räntefonderna Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond samt Simplicity High Yield.

Fabian Dahl

Partner | Fondförvaltare räntefonder

Började på Simplicity 2015. Har tidigare arbetat på Sjätte AP-fonden och Handelsbanken. Arbetar med förvaltning av räntefonderna.

Anton Kristiansson

Fondförvaltare aktiefonder

Började på Simplicity 2015 efter att ha tagit en Mastersexamen i Finans med Investment Management som inriktning vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar som portföljförvaltare samt förvaltar Simplicity Småbolag Global.

Magnus Thyni

Fondförvaltare räntefonder

Började på Simplicity 2018. Har jobbat inom finansbranschen sedan 2006 och kommer senast från rollen som Managing Director inom globala kredit- och statsobligationer på Oppenheimer & Co. i London.

Jonas Hall

Partner | Marknad- och kundrelationsansvarig

Började på Simplicity 2013. Lång erfarenhet från rådgivning inom SEB och Erik Penser Bank. Arbetar främst mot bolagets direktkunder och samarbetspartners.

 

Simon Hansen

Riskansvarig

Började på Simplicity 2014. Har arbetat som licensierad privatrådgivare inom Nordea.

Tommy Taponen

Marknad och kundrelationer

Började på Simplicity 2018. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med 30 års erfarenhet inom bank & finans. Erfarenhet från SEB, Skagen Fonder, samt Fondita med arbete mot distributörer samt direktkunder på såväl svenska som finska marknaderna.

Hanna Kläppe

Ekonomiansvarig

Började på Simplicity 2014. Har flera års erfarenhet inom redovisning. Arbetar med fondbolagets ekonomi och fondernas administration.


Benny Andersson

Ansvarig Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2014 efter att ha tagit ekonomiexamen med management som inriktning. Arbetar med fondernas administration.

Marie Ingemarson

Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2006. Arbetar med fondernas administration och som kontorsansvarig.


Lena Wehlin

Backoffice/Fondadministration

Började på Simplicity 2004. Har arbetat på marknadsavdelningen på Nasdaq OMX. Arbetar med fondernas administration och som marknadsassistent.

Petter Forslund

Backoffice/Corporate Actions

Började på Simplicity 2017 efter att ha studerat Internationella Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med Financial Management som inriktning. Kommer från tidigare roll som privatrådgivare hos Swedbank samt ideellt arbete inom Unga Aktiesparare.

Johanna Ingemarson

Fondförvaltare aktiefonder

Började på Simplicity 2020. Har tidigare arbetat på Boston Consulting Group och har en kandidat- samt masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar som portföljförvaltare samt förvaltar Simplicity Green Impact.

Jacob Ingemarson

Backoffice

Började på Simplicity 2018. Arbetar med fondernas administration samt direktkunder.

Erik Nilsson

Backoffice

Började på Simplicity 2022 efter att ha tagit civilekonomexamen. Arbetar med fondernas administration.

Copyright Simplicity AB 2021