Dra nytta av potentialen i mindre bolag kombinerat med global diversifiering i en och samma fond.

Fonden investerar i små och medelstora bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Historiskt har småbolag över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa. De är ofta starka nischaktörer eller verksamma inom nya teknologiska områden och blickar tidigt ut på världsmarknaden. Positivt är också att grundarna av småbolagen ofta är kvar i verksamheten vilket borgar för fortsatt tillväxt och ordningsam drift. Fonden har hela världen som spelfält och tack vare den globala placeringsinriktningen nås en större diversifiering och lägre volatilitet än vad som är fallet i geografiskt avgränsade alternativ. Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt söker högre avkastning än vad som är fallet i en traditionell globalfond.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Småbolag Global är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Anton Kristiansson

Köp Simplicity Småbolag Global

Du kan köpa Simplicity Småbolag Global genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2018.02.28
 • 1,40%
 • 100 SEK
 • 5068-6666

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 18,20%
 • N/A

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.71%
 • -7.52%
 • 3.39%
 • -7.49%
 • -2.27 %
 • 24.80 %
 • N/A
 • 25.27%
 • -9.97%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 32.0%
 • 19.0%
 • 18.0%
 • 13.0%
 • 10.0%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 0.5%

10 största innehaven

 • 21.3%
 • 2.8%
 • 2.2%
 • 2.1%
 • 2.1%
 • 2.1%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 2.0%

Geografisk fördelning

 • 61.0%
 • 17.0%
 • 16.0%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 2.0%
Copyright Simplicity AB 2021