Nu lanserar vi en ny fond
– Simplicity Maturity 2027.

Simplicity Maturity är en räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i obligationer med hög kreditvärdighet. Fonden har en tidsbestämd strategi till 2027-12-31 med mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd.

Hur fungerar en Maturity-fond?

 • Teckningsperiod med ett givet startdatum.
 • Fondbolaget köper en in en portfölj med 50-80st obligationer
 • God indikation över den förväntade avkastningen under fondens löptid
 • Fonden ger kvartalsvisa utdelningar under fondens löptid
 • Ett erfaret förvaltningsteam förvaltar aktivt portföljen
 • Vid fondens slutdatum (senast 2027-12-31 ) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2027 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning , en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering en mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 6-7% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2027-12-31.

Hur investerar jag i fonden?

Kontakta oss på telefon 0340-219500 eller kundservice@simplicity.se så berättar vi mer!

Teckningsanmälan

Fondens teckningsperiod utan insättningsavgift är tom 2024.01.31.
Minsta insättning är 50.000SEK
Ta del av fondens Teckningsanmälan, samt informationsmaterial samt fondfaktablad nedan på denna sida.

 

Fondfakta

 • 2023-12-07
 • t.o.m. 2023-01-30
 • Daglig
 • 50.000 SEK
 • 5%
 • 5%
 • 0%
 • 0,90%

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Nordiska företagsobligationer
 • IG/HY Crossover
 • 80% / 20% (estimerat)
 • 50-80 st beroende av fondstorlek
 • Hedgad till SEK
Copyright Simplicity AB 2023