Genom Simplicity Företagsobligationer kan du vara med och finansiera välskötta nordiska företag.

Simplicity Företagsobligationer består av en portfölj med cirka 200 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera. Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och lång sikt.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Företagsobligationer är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg, MSCI, Capital IQ samt analyser från ett antal analyshus och banker. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Företagsobligationer

Du kan köpa Simplicity Företagsobligationer genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2012.03.30
 • 0,80%
 • 100 SEK
 • 768-7718
 • 832717

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (3)
 • 6,40%
 • 0,22

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.04%
 • -1.33%
 • -1.70%
 • -3.25%
 • -2.15 %
 • 6.45 %
 • 1.73 %
 • 28.15%
 • -3.51%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 73.1%
 • 22.9%

10 största innehaven

 • 1.3%
 • 1.2%
 • 1.2%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 0.9%

Geografisk fördelning

 • 56.1%
 • 13.4%
 • 12.4%
 • 7.9%
 • 3.4%
 • 2.9%
 • 2.0%
 • 1.9%
Copyright Simplicity AB 2021