Simplicity Norden 20 år!

Idag firar vi Simplicity Norden som fyller 20 år. Fonden har förvaltats av Ulf Ingemarson sedan den startades och det har varit händelserika år med både stora upp- och nedgångar på börserna. Den totala avkastningen under perioden har varit hela 861% och det har genomförts mer än 28000 transaktioner i fonden under de här åren. Den […]

Läs vidare

Lägesrapport Augusti

Marknaden Efter en lugn start på augusti med en stabil utveckling i de flesta tillgångsslag steg osäkerheten successivt. Den främsta förklaringen till det försämrade sentimentet var en ökad oro för att den höga inflationen kommer tvinga centralbankerna att höja sina styrräntor mer än förväntat, något som fick räntorna på statsobligationer att stiga på bred front […]

Läs vidare

Ljusning efter stormen – återhämtning inom fastighetsobligationer

Efter en turbulent vår och sommar återvänder nu investerarna till obligationsmarknaden för fastighetsbolag. Sammantaget öppnar de lägre priserna upp för högre avkastning, men trots att prisnivåerna nu är attraktiva påminner förvaltarna att läget fortsatt är osäkert. Simplicity har sedan hösten 2021 minskat exponeringen mot fastighetsobligationer, men efter våren och sommarens turbulens ser vi nu att […]

Läs vidare

Lägesrapport Juli

Marknaden Juli månad blev ännu en volatil månad i ränte- och kreditmarknaderna, där investerarna fortsätter att balansera utsikterna för räntor, inflation och tillväxt. Kreditmarknaden hade en bra utveckling under månaden och där framförallt fastighetsobligationer tog tillbaka lite av de stora fallen vi såg under juni månad. De flesta av aktiemarknaderna steg globalt i juli, där […]

Läs vidare

Lägesrapport Juni

Marknaden Under juni fortsatte den svaga och volatila utveckling som varit ett faktum under i stort sett hela det första halvåret 2022 och som påverkat såväl ränte- som aktiemarknaderna. Investerarnas fokus skiftade mellan en oro för hög inflation och stigande räntor samt sjunkande tillväxt som en konsekvens av allt för stora åtstramningar från centralbankerna.   Sammanfattning […]

Läs vidare

Simplicity gästar Sparbanken Skåne PB-TV

I senaste avsnittet av Sparbanken Skåne PB-TV intervjuas Henrik Tingstorp, ansvarig ränteförvaltare på Simplicity. Utöver givna samtalspunkter så som marknadens utveckling hittills under 2022 blickar vi också framåt och ser på de möjligheter och risker som finns i dagens marknadsläge, givet inflationsutsikter och ränteuppgångar. Är det ett nytt normalläge vi ser framför oss, och vilka […]

Läs vidare

Varför åka till Ullared när det finns fynd på börsen?

Bor du i Hästveda, Alvesta, Borgstena, Hjältevad, Gransjö, Hestra, Mörlunda, Orrefors, Tranemo, Urshult, Vimmerby eller Vislanda? Inte jag heller, men om du hade gjort det hade du bott granne med ett av sågverken som Canfor Corp. är huvudägare till. Det kanadensiska bolaget är det senaste tillskottet i Simplicity Småbolag Globals portfölj. Bolaget äger även sågverk […]

Läs vidare

Lägesrapport Maj

Marknaden I maj var volatiliteten mycket hög i de finansiella marknaderna på grund av de osäkra framtidsutsikterna, vilket för månaden som helhet påverkade såväl aktie- som räntefonderna negativt. Marknadens reflektioner under maj kretsade mestadels kring: Fortsatt rekordhög inflation Inflationsstatistiken som publicerades i mitten av månaden visade att pristrycket befinner sig på rekordhöga nivåer. Samtidigt är […]

Läs vidare

Fondnyhet: Simplicity Green Impact

Den 23 maj startar vi en ny aktiefond med hållbara investeringar som mål. Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld. Hållbara bolag har under de senaste åren haft mycket god tillväxt, och det […]

Läs vidare

Småbolag Global investerar i halvledarbristen

Halvledarkomponenter har sedan pandemin bröt ut varit ett hett ämne på finansmarknaderna. Det blev snabbt tydligt hur viktiga dessa små produkter, ofta även kallade chip eller integrerade kretsar, är och hur många områden de används inom. De ingår i all elektronik och i allt större utsträckning i produkter som digitaliseras och görs smartare. Bristen på […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021