Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med företagsobligationer fördelade mellan marknaderna i Norden, Centraleuropa, USA samt till viss mån även tillväxtmarknader. I de fall vi investerar i tillväxtmarknader har vi stor nytta av våra långvariga erfarenheter från investeringar i exempelvis Kina, Afrika och Indien.

Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med cirka 120-130 företagsobligationer utgivna av bolag från olika delar av världen och med varierande nivåer på kreditbetyg. Ungefär hälften av fondens innehav utgörs av obligationer med hög kreditvärdighet, så kallade ”Investment Grade-obligationer” och hälften utgörs av innehav med lägre kreditvärdighet , så kallade ”High Yield-obligationer” som förväntas ge en högre avkastning. Innehaven väljs ut genom en strukturerad, fundamental investeringsprocess och våra förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i denna typ av värdepapper.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Global Corporate Bond är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg, MSCI, Capital IQ samt analyser från ett antal analyshus och banker. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Global Corporate Bond

Du kan köpa Simplicity Global Corporate Bond genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 20 december 2012
 • 0,90%
 • 100 kr
 • 128-1757
 • 934711

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medel (3)
 • 8,18%
 • -0,16

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.13%
 • -3.83%
 • -1.90%
 • -7.45%
 • -10.75 %
 • -3.98 %
 • -6.35 %
 • 15.46%
 • -10.68%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 75.7%
 • 19.6%

10 största innehaven

 • 2.0%
 • 1.7%
 • 1.6%
 • 1.5%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%

Geografisk fördelning

 • 39.3%
 • 17.0%
 • 14.7%
 • 7.2%
 • 6.6%
 • 5.6%
 • 4.9%
 • 4.8%
Copyright Simplicity AB 2021