Aktuella kurser

Klicka på Fonden för mer detaljeras statistik om respektive fonds utveckling över tid eller logga in på Mina sidor för att följa din egen fondportföljs utveckling.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Fund Date NAV 1 dag 2023
Simplicity Norden A 2023-09-28 796.16 SEK -0.37% 1.98%
Simplicity Norden B 2023-09-28 117.92 SEK -0.37% 2.66%
Simplicity Sverige 2023-09-28 185.37 SEK -0.35% 1.82%
Simplicity Småbolag Sverige A 2023-09-28 155.97 SEK -0.35% -10.62%
Simplicity Småbolag Sverige B 2023-09-28 114.61 SEK -0.35% -10.61%
Simplicity Småbolag Sverige C 2023-09-28 139.17 SEK -0.35% -10.31%
Simplicity Småbolag Global 2023-09-28 142.32 SEK 0.09% 7.50%
Simplicity Fastigheter A 2023-09-28 70.17 SEK 0.03% -18.35%
Simplicity Fastigheter B 2023-09-28 63.34 SEK 0.03% -18.37%
Simplicity Fastigheter C 2023-09-28 70.92 SEK 0.03% -18.13%
Simplicity Green Impact A 2023-09-28 104.05 SEK 0.31% 8.35%
Simplicity Green Impact B 2023-09-28 98.76 SEK 0.30% 8.25%
Simplicity Green Impact C 2023-09-28 104.91 SEK 0.31% 8.86%
Simplicity Green Impact D 2023-09-28 104.07 SEK 0.31% 4.07%
Simplicity Likviditet A 2023-09-28 117.56 SEK 0.03% 3.70%
Simplicity Likviditet B 2023-09-28 106.66 SEK 0.04% 3.75%
Simplicity Företagsobl A 2023-09-28 130.67 SEK 0.00% 5.11%
Simplicity Företagsobl B 2023-09-28 103.62 SEK 0.00% 5.13%
Simplicity Företagsobl C 2023-09-28 107.42 SEK 0.00% 5.40%
Simplicity Global Corp A 2023-09-28 122.29 SEK -0.14% 4.28%
Simplicity Global Corp B 2023-09-28 89.67 SEK -0.14% 4.22%
Simplicity Global Corp C 2023-09-28 101.08 SEK -0.14% 4.61%
Simplicity High Yield A 2023-09-28 111.38 SEK 0.03% 6.40%
Simplicity High Yield B 2023-09-28 97.5 SEK 0.02% 6.26%
Simplicity High Yield C 2023-09-28 112.9 SEK 0.03% 6.74%
Simplicity Nordic Corp Bond EUR 2023-09-28 102.69 EUR 0.00% 2.69%
Simplicity Palma A 2023-09-28 110.83 SEK -0.13% -1.04%
Simplicity Palma B 2023-09-28 113.77 SEK -0.13% -0.68%
Copyright Simplicity AB 2023