Simplicity erbjuder en behovsanpassad helhetslösning för stiftelser rörande förvaltning, administration, redovisning, styrelseadministration och ansökningshantering.

Administration

Vi erbjuder en kanslitjänst där Stiftelsen kan få hjälp i alla frågor som rör stiftelsen.

Vi hjälper Stiftelsen med allt från löpande bokföring, årsbokslut och deklaration samt kontakter med Stiftelsens revisor i samband med revision. Vi utför betalningar och hanterar arvoden samt administrerar, i förekommande fall, Stiftelsens styrelseportal och/eller ansökningssystem. Vi biträder Stiftelsen med styrelsefrågor såsom mötesadministration, mötesprotokoll m.m. samt hanterar myndighetskontakter.

Kapitalförvaltning

Simplicity erbjuder såväl diskretionär som rådgivande kapitalförvaltning

Vi har lång och gedigen erfarenhet av förvaltning av stiftelsekapital med fokus på såväl direktavkastning i enlighet med styrelsens önskemål, att bevara kapitalets reala värde över tid samt eftersträva en hållbar och etisk inriktning i portföljen.

Välkomna att kontakta oss för mer information om vår Stiftelsetjänst

Rose Mjörnstedt
rose@simplicity.se

Copyright Simplicity AB 2023