Fondspara hos Simplicity

Att investera i våra fonder är väldigt enkelt. Du kan öppna en fonddepå både privatperson eller juridisk person. Eller öppna ett ISK direkt hos oss.

Fondspara hos Simplicity

Öppna Fonddepå eller ISK hos Simplicity – Tre enkla steg!

Att investera i våra fonder är väldigt enkelt. Väljer du att öppna ett fondkonto eller ISK direkt hos oss på Simplicity får du tillgång till den personliga service som bara ett litet fondbolag kan ge dig. Du kan öppna ett fondkonto som både privatpersoner eller juridisk person. Utöver en personligare kontakt kring dina placeringar erbjuder vi dessutom en personlig inloggning direkt på Simplicity.se. Med hjälp av den personliga inloggningen kan du följa värdeutvecklingen för ditt eget, din familjs eller ditt företags fondinnehav hos oss. I slutet av varje månad utkommer en månadsrapportering över aktuella marknadshändelser i stort samt mer specifika kommentarer kring händelser som berör de marknader du kan investera på med hjälp av våra fonder.

Är du redan andelsägare och vill investera ytterligare i Simplicitys fonder?
Sätt in önskat kapital på respektive fonds bankgironummer med ditt kundnummer (personnr/orgnr) som referens. Det är viktigt att du som investerar tar del av aktuella fondbestämmelser samt riskinformation om fonderna innan andelsköp.


Fyll i och signera via Mobilt Bank-ID
Välj om du önskar öppna fonddepå som privatperson eller juridisk person, eller öppna ISK-konto. Gör din ansökan enkelt och snabbt och signera via Mobilt Bank-ID. Det går också bra att ladda ner blanketter eller kontakta oss så skickar vi den per post.

Öppna Fonddepå Mobilt BankID

Öppna ISK Mobilt BankID


Bekräftelse på registrering
När vi tagit emot din anmälan och registrerat dig som ny kund hos oss på Simplicity skickar vi en bekräftelse via e-post (under kontorstid) alternativt via brev. Inloggingsuppgifter bifogas till Mina Sidor i samband med att bekräftelsen av andelsköp registrerats.


Överför pengar till fonder
Så fort du erhållit din bekräftelse att depån är skapad går det bra att köpa fondandelar genom att föra över pengar till respektive fonds BankGiro-nummer. Glöm inte att ange personnummer/organisationsnummer/ISK-konto vid överföringen. Köpet genomförs samma bankdag förutsatt att pengar är överförda till fondens konto innan fondens stopptid. I annat fall köps fondandelar följande bankdag. Bekräftelse på andelsköpet tillsammans med inloggningsuppgifter skickas i normalfallet ut samma eftermiddag.

Starta ett ISK-sparande direkt hos Simplicity

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du exempelvis kan spara i fondandelar, köpa och sälja fonder utan att deklarera dina vinster och förluster. ISK beskattas med en så kallad årlig schablonbeskattning. Simplicity tar inte ut några extra avgifter för ISK, du kan dessutom flytta in dina andelar i våra fonder från annat ISK-sparande och samla allt på ett och samma ställe.

Det går utmärkt att skapa flera ISK-konton, exempelvis till dig själv och dina barn. Fondsparande till sina barn inom ISK lämpar sig ypperligt då beskattningen är fördelaktig.

Mer information om ISK finner du här.
Öppna ISK Mobilt BankID här

Fondernas bankgironummer

Simplicity Fastigheter 5583-2018
Simplicity Sverige 769-5166
Simplicity Småbolag Sverige 5147-7115
Simplicity Norden 5457-2839
Simplicity Småbolag Global 5068-6666
Simplicity Green Impact 5859-6651
Simplicity High Yield 5518-0921
Simplicity Företagsobligationer 768-7718
Simplicity Global Corp Bond 128-1757
Simplicity Likviditet 5972-6141

Stopptider för våra fonder

Simplicity Fastigheter 14.00
Simplicity Sverige 14.00
Simplicity Småbolag Sverige 14.00
Simplicity Norden 14.00
Simplicity Småbolag Global 08.00
Simplicity Green Impact 08.00
Simplicity High Yield 14.00
Simplicity Företagsobligationer 14.00
Simplicity Global Corp Bond 14.00
Simplicity Likviditet 14.00

Investera via din bank eller fondtorg

Vi förstår att det är smidigt att samla alla sina investeringar, konton och lån på ett och samma ställe. Därför finner du våra fonder hos nästan samtliga svenska banker och investeringsplattformar. Vår månadsrapportering ingår av tekniska skäl inte per automatik om du investerar via din bank, men om du kontaktar vår kundservice på kundservice@simplicity.se så ordnar vi självklart det.

Investera via Premiepensionssystemet

Ett urval av våra fonder finns tillgängliga via Premiepensionssystemet. Om du är intresserad av att köpa eller byta till våra fonder i premiepensionssystemet görs det genom Pensionsmyndigheten. De hanterar all informationsutgivning samt administrerar köp och försäljning av andelar. Pensionsmyndigheten nås enklast via deras hemsida (www.pensionsmyndigheten.se) eller per telefon 0771-776 776. Via Pensionsmyndighetens App “Byt Fonder” kan du enkelt köpa och sälja andelar i Simplicity´s fonder.

Sparar du redan till pensionen genom våra fonder, men saknar vår månatliga lägesrapport? Kontakta kundservice@simplicity.se så hjälper vi till!

 

Våra aktiefonder inom PPM

Simplicity Norden 484980

Våra räntefonder inom PPM

Simplicity Företagsobligationer 832717
Simplicity Global Corporate Bond 934711
Simplicity Likviditet 418699

Köp/Byt/Sälj andelar i fonder

Nedan finns kort beskrivet hur du går tillväga för att genomföra transaktioner i våra fonder. Nedan beskrivning gäller endast dig som redan är andelsregistrerad och har en fonddepå direkt hos Simplicity. Äger du andelar via din bank eller fondtorg, vänligen kontakta din rådgivare.

Som andelsägare direkt via Simplicity har du möjlighet att följa dina innehavs värdeutveckling via Mina Sidor. Kontakta vår kundservice på kundservice@simplicity.se alternativt 0340 – 21 95 00 för mer information.

Köp

1. Sätt in önskat kapital på respektive fonds bankgironummer med ditt kundnummer (personnr/orgnr) som referens. Det är viktigt att du tar del av aktuella fondbestämmelser samt riskinformation innan andelsköp.

Byt

1. Skicka ett email där det framgår vilket fondbyte du önskar göra till kundservice@simplicity.se eller använd blanketten Inlösen/Byte av fond.

2. Fondbytet sker samma dag förutsatt att vi fått in ordern innan fondens stopptid. Samma stopptider som vid köp och sälj av andelar gäller vid byte av fond.

3. Bekräftelse på byte. När fondbytet är genomfört skickar vi ut bekräftelser på transaktionerna via valt distributionssätt.

Sälj

1. Skriv ut inlösenblanketten eller kontakta oss så skickar vi den per post. Fyll i och underteckna den. Det går även bra att maila en egen säljorder*. Säljordern skall innehålla information så som ditt namn, personnummer/organisationsnummer, vilken/vilka fonder du önskar sälja samt hur många andelar eller belopp.

2. Säljorder som har inkommit före respektive fonds stopptid genomförs samma dag. Avräkningsnotan skickas sedan ut via E-mail eller post under eftermiddagen.

3. Utbetalning sker till det bankkonto som angavs på anmälan när du blev kund. Om du vill att utbetalningen ska ske till ett annat bankkontonummer, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. Likviden betalas ut inom två bankdagar.

* Observera att vi alltid bekräftar mottagen säljorder som inkommit via e-post. Skulle du inte fått bekräftelse om mottagen säljorder inom 2 timmar under vardagar, vänligen kontakta oss via telefon 0340 – 21 95 00 för att säkerställa att din säljorder är mottagen.

Copyright Simplicity AB 2023