Sverige har historiskt sett drivits av innovation och entreprenörskap.

Lilla landet lagom har genom åren skapat flertalet internationellt välkända bolag. Den gemensamma nämnaren är att samtliga började som småbolag. I Simplicity Småbolag Sverige vill vi erbjuda en möjlighet att investera i nästa svenska framgångssaga. Fonden riktar sig till dig som tror på svensk innovation, entreprenörskap och drivkraft. Idag är många mindre svenska bolag tidigt ute på den internationella marknaden, och ligger i framkant avseende både teknisk utveckling samt samarbete över landsgränser. Småbolag har en högre förväntad avkastning än storbolag. Samtidigt är småbolag ofta svårare att analysera och är som grupp mer volatila än storbolag, då en större andel av deras värde beror på tillväxt och att förväntningar ska infrias. Simplicity Småbolag Sverige är ett bra alternativ för den som söker högre avkastning och samtidigt är beredd att ta högre risk än vad som är fallet i en vanlig Sverigefond.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Småbolag Sverige är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

Köp Simplicity Småbolag Sverige

Du kan köpa Simplicity Småbolag Sverige genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2016.10.31
 • 0,80%
 • 100 kr
 • 5147-7115

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög (6)
 • 23,19%
 • 0,36

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 1.25%
 • -11.73%
 • -10.29%
 • -26.04%
 • -26.82 %
 • -10.15 %
 • 5.19 %
 • 59.38%
 • -35.44%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 25.0%
 • 15.0%
 • 10.5%
 • 10.0%
 • 8.0%
 • 6.0%
 • 6.0%
 • 4.0%
 • 4.0%
 • 3.0%

10 största innehaven

 • 5.9%
 • 5.7%
 • 5.5%
 • 4.0%
 • 3.9%
 • 3.8%
 • 3.7%
 • 2.8%
 • 2.7%
 • 2.4%

Geografisk fördelning

 • 92.4%
 • 3.4%
 • 1.3%
 • 1.2%
 • 1.0%
Copyright Simplicity AB 2021