Simplicity erbjuder investerare, i Sverige och internationellt,
attraktiva och hållbara investeringsmöjligheter i aktie- och räntefonder,
med olika risknivåer och stort fokus på riskjusterad avkastning.

Simplicity är ett oberoende fondbolag med säte i Varberg och etablerades år 2002 med kontor i Varberg, Stockholm och Göteborg.

Bolaget grundades av Ulf Ingemarson som allt sedan start verkar som bolagets VD, huvudägare och är tillika huvudansvarig aktieförvaltare och den som skapat vår investeringsfilosofi för aktier.

Simplicity förvaltar i dagsläget drygt 21 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Våra fonder finns tillgängliga för direktkunder via fondkonto och ISK, men också på flera olika fondplattformar för sparande i tjänstepension eller hos Premiepensionsmyndigheten.

Simplicity förvaltar aktie- och räntefonder inom utvalda områden utifrån vår övergripande investeringsfilosofi med målet att skapa långsiktig god riskjusterad avkastning. Här är vår mission att generera stabil avkastning till en lägre risk åt våra andelsägare.

Detta görs via en aktiv, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med ett tydligt fokus riktat mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag som uppfyller våra krav på ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Riskbedömningen ligger högt på agendan i varje enskild investering, och samtliga fonders portföljer har stor riskspridning med innehav i ett stort antal bolag från olika branscher som leder oss mot målsättningen om god riskjusterad avkastning.

Våra aktie- och ränteförvaltare har dokumenterad kompetens och stor erfarenhet med bevisad förmåga att skapa god riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Detta tillsammans har glädjande givit fondbolaget ett flertal nomineringar och utmärkelser under årens lopp som vi är väldigt stolta över.

Dagens Industri
Sveriges Supergasell 2008
Morningstar Awards
Årets räntehus i Sverige 2018
Årets räntefond (Simplicity Global Corporate Bond) 2018
Årets aktiefond (Simplicity Norden) 2019
Företagarna
Årets företagare 2019

Kontaktpersoner

Ränteförvaltning – Henrik Tingstorp
VD / Aktieförvaltning – Ulf Ingemarson
Marknad & Personal – Hans Bergqvist
Kundansvar – Jonas Hall
Fondadministration – Benny Andersson
Riskansvarig – Simon Hansen
Ekonomi – Hanna Kläppe
(e-post: förnamn@simplicity.se)

Medarbetare

Alla våra medarbetare nås via email förnamn@simplicity.se
eller via växel 0340-219500

Vi är Simplicity.

Fondbolagets styrelse

Jonas Wollin (Ordf), Rudholm Group AB
Michael Lindengren, styrelseordförande Acrap AB
Ulf Ingemarson, VD Simplicity AB
Hans Bergqvist, vVD Simplicity AB
Henrik Tingstorp, vVD Simplicity AB
Johanna Ingemarson, Simplicity AB

Revisor

Carl Fogelberg, PwC AB

Copyright Simplicity AB 2023